Økonomi

Økonomi

DEO er en uafhængig organisation, der er finansieret af tilskud fra offentlige puljer, støtteordninger og deltagerbetalinger.

En vigtig del af vores tilskud modtager vi fra Folketingets pulje, Europa-Nævnet, der støtter debat og oplysning om EU. Det er især et flerårligt tilskud til vores samlede debataktiviteter (Pulje A) på 1.073.000 kr. årligt, som vi modtager i perioden 2018-2020. Herudover modtager vi mindre beløb fra særbevillinger til konkrete projekter.

DEO er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvorfra vi også løbende modtager mindre støttebeløb til konkrete folkeoplysende udviklingsprojekter.

Vi søger også støtte fra øvrige offentlige og private puljer til konkrete projekter og aktiviteter og vi får driftstøtte fra Kulturministeriets pulje til almennyttige organisationer.

DEOundervisning

DEOundervisnings aktiviteter er primært finansieret af tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og af tilskud fra EU's Jean Monnet pulje under Erasmus+ programmet.

Fra 2009 og til i dag har vi i gennemsnit modtaget ca. 350.000 kr. i årlig støtte fra EU-programmet og gennemsnitligt 300.000 kr. årligt fra Undervisningsministeriet. Størstedelen af støtten er gået til udvikling af undervisningsmaterialer og til efteruddannelseskonferencer.

DEO rejser

DEO er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2401.

En stor del af DEO's omsætning kommer fra rejser. I regnskaberne optræder en markant del af vores økonomi derfor som "deltagerbetaling" på indtægtsiden og "aktivitetsomkostninger" dækker i væsentlig grad over hoteller, fly, bustransport på udgiftssiden.

DEO modtager af og til tilskudsrejser fra medlemmer af EU-parlamentet. Det giver os mulighed for at tilbyde rejser til Bruxelles og Strasbourg en smule billigere end ellers. Der er ingen øvrige tilskud til rejseaktiviteterne.

Deltagerbetaling og øvrige ressourcer

I DEO holder vi et meget højt aktivitetsniveau, med over 50 offentlige debatarrangementer om året og med kvartalsmæssige udgivelser af bøgerne i serien Samfundstanker. Det er kun muligt på grund af vores mange engagerede frivillige og en stor tilslutning og deltagerbetaling fra deltagere og medlemmer. Både til debatmøderne, til oplysningsrejserne og som betalende medlemmer.

Vi bestræber os på, at DEO's regnskab går i nul hvert år, da vi ønsker at bruge alle midler på de konkrete aktiviteter, vi opnår støtte til. DEO's indtægter på rejser, oplæg eller andet salg af ekspertise går altid ubeskåret til enten vores folkeoplysende arbejde eller til vores aktiviteter på undervisningsområdet.

Store særbevillinger

I 2014 modtog vi 1,7 mio. kr. fra Europa-Nævnet til vores projekt Patentavisen, der nåede ud til 1 mio. husstande i hele landet.

I 2015 fik vi 1,5 mio. kr. fra Europa-Nævnet i støtte til Retsavisen, der udkom til 800.000 husstande.

Seneste årsregnskaber

DEO's regnskab 2014

DEO's regnskab 2015

DEO's regnskab 2016

DEO's regnskab 2017

DEO's regnskab 2018

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål. Skriv til info@deo.dk

 

Størstedelen af DEO's debatarrangementer er støttet af:

Folketinget Europanævn - logo

 

En væsentlig del af vores projekter modtager støtte fra:

 

Vores undervisningsaktiviteter medfinansieres bl.a. af Erasmus+

Erasmus Logo

DEO modtager desuden hvert år støtte fra:

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.