Reportage Ungarn EUs problembarn nummer et

Ungarn: EU's problembarn nummer et

28.02.2020

REPORTAGE. Frie medier lukkes, organisationer og universiteter smides ud af landet og EU-midler ender i venners og familiemedlemmers lommer. En mørk og stormfuld aften på Vesterbro debatterede journalist Lasse Skytt, lektor på Københavns Universitet Miklós Sükösd samt medlem af Europa-Parlamentet Karen Melchior.

Af Marianne Jasper

Til det andet lanceringsmøde i anledning af DEO’s nye udgivelse Kan EU sikre retsstaten? var der fokus på Ungarn, som EU-Kommissionen i 2018 startede en Artikel 7-procedure mod for ”alvorlige og gentagne brud på EU’s værdier”.

Baggrunden for Orbáns sejr

Lasse Skytt, der er journalist med base i Ungarn siden 2013, har fulgt Ungarns udvikling væk fra et liberalt demokrati.

Ungarn blev hårdt ramt af finanskrisen, derfor oplevede Ungarn ikke den fremgang, de havde håbet på med det medlemskab af EU, de opnåede i 2004. Orbán har løftet Ungarn gevaldigt op økonomisk, delvis takket være EU-midler, forklarede journalisten som begrundelse for den store opbakning til Orbán ved valgene.

Man kan sige, at Orban har været heldig med migrantkrisen, Brexit og Trump, som har taget opmærksomheden og banet vejen for, at Orbans ideer er blevet accepteret i Vesten,” konstaterede Lasse Skytt.

Strategen Orbán har udnyttet, at EU har siddet i forhandlinger om Brexit og har dermed kunnet implementere sine illiberale ideer.

Hvilket regime er Ungarn?

Miklós Sükösd, der er lektor i politisk kommunikation og medier i EU og Østeuropa ved Københavns Universitet, forklarede, at Ungarn hverken kan beskrives som et liberalt eller et autoritært styre; det er noget derimellem – et hybridregime.

For eksempel afholdes der valg, men vinderen er givet på forhånd. På papiret er lovene demokratiske, men de forvaltes anderledes. Orbán har selv forklaret det sådan her: ”Lyt ikke til, hvad jeg siger - se på, hvad jeg gør.

EU’s bestræbelser på at bremse Orbáns illiberale styre har hidtil ikke båret megen frugt.

”Ungarn er billig arbejdskraft for tyske biler. Store firmaer ønsker ikke at miste billig arbejdskraft. Der er store kræfter, der ønsker at beholde Ungarn i EU, lige meget hvor ringe deres demokrati fungerer," påpegede Miklós Sükösd.

Lyspunkter i Ungarn

Selvom Orbán har magten i Ungarn, findes der en intern opposition. Ved valget til Europa-parlamentet i 2019 blev to kvinder fra det liberale parti Momentum for eksempel valgt ind i parlamentet. Med 9,8 procent blev Momentum det tredje største ungarske parti i Europa-Parlamentet.

Deres mål er at stoppe Orbán, indføre retsstatsprincipper i Ungarn og gøre Ungarn til en større del af EU, forklarer Karen Melchior, der er medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre.

”Jeg er stolt af at sidde i gruppe med to kvindelige, ungarske politikere fra Momentum, som udgør spydspidsen for kampen om retsstaten i Ungarn. Det giver håb for fremtiden i Ungarn. EU kan også gøre meget mere, end vi gør nu, hvis bare vi tør,” mener Karen Melchior.

Debatten fortsætter i København den 3. marts med fokus på retsstaten i Rumænien, samt i Aarhus den 10. marts. Man kan også høre mere og møde flere af oplægsholderne på DEO’s rejser til Ungarn i april, til Rumænien og Bulgarien i maj, samt til Polen i august.

Reportage af Marianne Jasper