Reportage: Pensionsmilliarderne i klimaets tjeneste?

Reportage: Pensionsmilliarderne i klimaets tjeneste?

24.02.2020

Kan de store pensionsformuer finansiere den grønne omstilling - for eksempel via en pensionsreform med en skat øremærket klimaet?

 

Midt i den vådeste februar i historien troppede Rune Peter Wingård fra Roskilde Universitet samt Troels Børrild, chef for ansvarlige investeringer i MP Pension, op på Vesterbro i København for at debattere grøn omstilling og komme med bud på, hvordan en pensionsreform kan se ud.

Ældrebyrde eller grøn omstilling?

Mange forskere mener ikke, at Paris-aftalen er nok til at forhindre klimakrisen, fortalte Rune Peter Wingård. Bare at nå den er imidlertid dyrt. Danmarks klimapolitiske mål er højt i forhold til andre lande. Buddene på prisen for Danmarks målsætning svinger fra 13 til godt over 26 milliarder kroner om året.

Men hvordan skaffer vi alle de penge? Danskernes pensionsformue består dels af en privat del, dels af en udskudt beskatning på grund af fradragsretten for pensionsindbetalinger. Pensionsselskaberne har 4.000 milliarder kroner i pensionsformuer og 40 procent af dem er statens i form af udskudt beskatning. Det giver 1.600 milliarder kroner i udskudt skat.

Disse mange milliarder var tænkt som reserve til at finansiere stigende udgifter ved en øget ældrebyrde. Hvis man i stedet gav staten dispositionsret over de midler nu, vel at mærke uden at den fremtidige pensionist vil mærke nogen forskel, kunne man bruge dem på grøn omstilling. Det vil give mening, vurderede Rune Peter Wingård, da klimakrisen er en større trussel mod civilisationens overlevelse end udgifter på ældreområdet.

Investering i grøn omstilling

MP Pension har 130 milliarder under forvaltning fra deres 38.000 medlemmer, fortalte Troels Børrild. Det er et stort ansvar. I forhold til investeringer prioriterer pensionsselskabet tre ting: 1) at investere mere i grøn omstilling, 2) at holde op med at investere i firmaer som anvender kul eller olieselskaber, hvor mere end 50 procent kommer fra olie. Der investeres fortsat i gas, men med tiden skal al fossil gas udfases. 3) at påvirke Facebook samt firmaer indenfor transport og teknologi til mere grøn omstilling.

Det største problem i forhold til at investere mere i grøn omstilling, påpegede chefen for ansvarlige investeringer, er, om der er nok gode projekter at investere i.

 

Hold øje med DEO’s hjemmeside for flere debatter om klima samt den kommende klima-bog.

 

Reportage af Marianne Jasper