Reportage - Skal hele Balkan med i EU?

Skal hele Balkan med i EU?

25.09.2019

REPORTAGE. 300 mennesker deltog, da DEO's Balkan-ekspert Zlatko Jovanovic og arrangementschef Caroline Bindslev tog på lanceringsturné med DEOs nye bog om Balkans mulige optagelse i EU. Læs her hvordan det gik.

DEO’s projekt- og rejseleder Zlatko Jovanovic står bag den 11. udgave af Samfundstanker: Skal hele Balkan med i EU?, som blev lanceret i Aarhus den 10. september, og fulgt op med debatmøder i København, Næstved og Aalborg.

Baggrunden for bogen er, at der aktuelt er lanceret en ny strategi for Balkans tilnærmelse til EU med en køreplan, der skal føre seks lande på Balkan til EU-medlemskab. Strategien blev fulgt op på et topmøde i byen Sofia i Bulgarien, hvor EU’s stats- og regeringsledere mødtes for at drøfte Balkans fremtid i EU. Her genbekræftede de et ”europæisk perspektiv” , hvor endemålet er at landene skal med i EU - under forudsætning af, at de laver interne reformer og overholder EU’s krav for medlemskab.   

Publikum Koebenhavn 1
Skal Balkan med i EU? Det spørgsmål kunne i den grad hive folk til huse. Først i Aarhus hvor 90 deltagere var mødt frem for at blive klogere på Balkanlandene, og deres vej til EU. Dernæst til et udsolgt debatmøde i København og endelig i Aalborg og Næstved.

 

Fortsat udfordringer med korruption – men også lyspunkter!

Til debatmøderne i Aalborg og Næstved kom debatten vidt omkring. Zlatko beskrev de enkelte lande og gav en status på, hvor de befinder sig i forhold til et medlemskab, og hvilke udfordringer der præger landene. 

Især problemer med udbredt klientelisme og korruption sætter en kæp i hjulet for den nødvendige demokratiseringsproces, og spænder ben for yderligere fremskridt. Men der er også positive takter, eksempelvis med Makedonien, som for nyligt accepterede at ændre navn til Nordmakadonien for at løse konflikten med Grækenland, og således komme EU i møde.

Ludospillet - Frontløberne der blev slået hjem  

Serbien og Montenegro står til medlemskab som de første, tidligst i 2025, hvilke mange dog vurderer er alt for tidligt. Landerapporter fra EU-kommissionen konkluderer, at det er gået tilbage for demokratiet i de to lande, hvilket vil forsinke processen. Til gengæld er der sket en uventet udvikling i Nordmakedonien og Albanien, som nu ser ud til at hale ind på frontløberlandene, og derfor måske opnår medlemskab før forventet.

I forhold til Bosnien og Kosovo, er det spørgsmålet om de nogensinde bliver klar til EU. Begge lande døjer med omfattende problemer, og rapporter konkluderer, at de befinder sig på et tidligt stadie i alle henseender. Især er statens organisering med den såkaldte Dayton-aftale et kæmpe problem, som EU kræver skal reformeres. 

Publikum Århus 1
90 deltagere til debatten i Aarhus den 10. september - mange gode spørgsmål og livlig debat
Krav om retsstat og demokrati

I København & Aarhus havde Zlatko inviteret landets førende ekspert, Christian Axboe Nielsen, med til debat for bl.a. at sætte fokus på Københavnerkriterierne og EU’s udvidelsesstrategi i forhold til Balkan.

Nye lande der søger optagelse i EU, skal kunne leve op til tre overordnede krav: Et politisk krav om at landene skal have stabile institutioner, der understøtter demokrati og retsstat; et økonomisk krav om en konkurrencedygtig markedsøkonomi, og et krav om overtagelse af EU's samlede regelværk "acquis communautaire". Herudover skal landene have løst de interne grænsestridigheder og indgå et samarbejde med den europæiske domstol for krigsforbrydelser.

Landene er langt fra at have opfyldt disse krav, om end der langsomt sker fremskridt.

Zlatko Og Christian KBH 4
Christian Axboe Nielsen og Zlatko Jovanovic holder oplæg i København den 19. september. 

 

En ungarsk Kommissær for Udvidelser

Christian Axboe fortalte også om den ungarske kandidat, Lászlo Trócsányi, som er indstillet til at blive kommissær for udvidelser. Dette er yderst problematisk, da Trócsányi som justitsminister i Ungarn har indført tiltag, som undergraver demokratiet og retsstaten. Ifølge Axboe er det ironisk og særdeles bekymrende, at en mand, der har kompromitteret selv samme, skal hjælpe en demokratiseringsproces i gang, og stå i spidsen for de videre forhandlinger, hvor netop tilsyn med demokrati, sikkerhed og retsvæsen er det centrale.

Christian Århus 1
Christian Axboe Nielsen forklarer Københavnerkriterierne til debatmøde i Aarhus

 

Geopolitik og ”den muslimske trussel”

Deltagerne stillede mange gode spørgsmål. Der blev bl.a. spurgt ind til udfordringer med religionsforskelle, stortmagtskonflikter og EU’s interesser i området.

Et emne som blev gentaget, er dilemmaet om, at hvis EU holder Balkanlandene hen for længe, risikerer man, at de søger mod lande som Tyrkiet, Kina og Rusland, som har store interesser i Balkan. Det vil være et stort tab. Hvis man til gengæld optager dem for tidligt, risikerer man at importere landenes problemer ind i EU, hvor sanktionsmulighederne er mere begrænsede, når først landene er inde. Man risikerer derved et nyt Orban-styre, og at kompromittere EU’s demokratiske værdier uden mulighed for at kunne handle, når først de er en del af samarbejdet.

Debatten om Balkan fortsætter på DEOs rejser, hvor Zlatko er guide i de forskellige lande i Balkanregionen. Rejserne for i år er udsolgt, men tilmeld dig allerede nu rejserne i 2020 på www.deo.dk.

Tak til Christian Axboe Nielsen, Aalborg Bibliotek, DOKK1, Næstved AOF og til alle jer, der deltog i debatten.

Bogen Skal Balkan med i EU? er redigeret af Michael Birkkjær Lauritsen.

Tekster af

Staffan Dahllöf har som journalist dækket alle aspekter af EU siden slutningen af 1980’erne for en række medier og i serien Samfundstanker.

Zlatko Jovanovic er som forsker en af Danmarks førende Balkan-eksperter.

Publikum Koebenhavn 4
120 deltog i debatten på Wegeners Gaard i København. 
Zlatko Koebenhavn 1
Zlatko er ph.d. i historie med specialisering i nationalisme og populærkultur i det tidlige Jugoslavien. Han er selv født og opvokset i Bosnien, og har derfor et indgående kendskab til Balkan-regionen og de enkelte lande, som er beskrevet både i bogen og på debatmøderne.
Publikum Koebenhavn 2
Mange lyttende og interesserede deltagere i både Aarhus, København, Næstved og Aalborg
Caroline Ålborg 1
Caroline Bindslev indleder debatmødet i Aalborg den 17.september.
Publikum Naestved 1
Debatmøde om Balkan i Næstved den 24. september
Publikum Naestved 2