EU i undervisningen - konferencen i Aarhus

EU i undervisningen – konference i Aarhus

26.09.2019

REPORTAGE. Den 20. september afholdte DEOundervisning konference i Aarhus, hvor undervisere og gymnasieelever mødte op for at høre om magtens nye ansigter i EU samt EU’s fremtid.

DEOundervisning åbnede konferencen og bød velkommen til de fremmødte undervisere og elever, hvor undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie fortalte om DEOs vision og mission om at formidle EU gennem inspirerende og sjov undervisning gennem blandt andet rollespil.

Efterfølgende introducerede Thomas Bach Jørgensen fra Oplev Europa i Europa-Huset om mulighederne for at besøge Europa-Huset for at få en introduktion til EU gennem forskellige oplevelser og interaktive udstillinger.

Det nye EU efter valget

Første oplægsholder på konferencen var Derek Beach, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Derek Beach startede med at slå fast, at EP-valget 2019 har ændret Europa Parlamentets flertal. Før valget dannede de to store partier Socialisterne og de Konservative flertal, men en tilbagegang til begge partier samt en fremgang til de Liberale betyder nu, at flertallet deles mellem Socialisterne, de Konservative og de Liberale.

Kort sagt kan man udlede af EP-valget 2019, at de to store partier Socialisterne og de Konservative blev svækket; at den grønne bølge har fået flere mandater og, at de euro-skeptiske partier også fik flere mandater – de står dog stadig uden for politisk indflydelse og truer ikke de etablerede partiers flertal.

IMG 6031

Derek Beach omtalte især Ursula von der Leyens post som ny kommissionsformand og den politiske vej hun vælger at gå. Spørgsmålet lige nu er, om von der Leyen vil udfordre det Europæiske Råd og diktere retningen for Europa eller om hun på baggrund af Juncker-kommissionens erfaringer vil lægge sig op ad Rådet og tjene dets interesser. Forventningen lige nu ifølge Derek Beach er, at hun vil gøre det sidste, fordi hun ikke har været spitzenkandidat og dermed ikke har noget folkeligt mandat. Læs Derek Beach oplæg her.

Konsekvenser af Brexit

Næste oplægsholder på konferencen var Mark Eaton, assisterende professor på Aarhus Universitet ved School of Communication and Culture – English, som fokuserede sit oplæg på de mulige konsekvenser af Brexit. En af konsekvenser er en skotsk løsrivelse fra Storbritannien. Tidligere skotske forsøg på at løsrive sig fra Storbritannien er blevet manet til jorden med advarslen om, at hvis Skotland forlod den britiske ’familie’, så ville de også forlade EU.

Men nu står Skotterne alligevel til at ryge ud af EU på grund af Brexit til trods for at stort skotsk flertal for at blive i EU. Derfor er en skotsk løsrivelse en reel mulig konsekvens af Brexit ifølge Mark Eaton.

IMG 6050

Eaton talte også om organisationen Canzuk, som er en international organisation mellem Storbritannien og de tre commonwealth nationer Canada, Australien og New Zealand. Canzuk er ifølge Eaton en britisk romantiseret forestilling om at genskabe ’the commomwealth’ efter Brexit især på handelsområdet. Problemet er blot, at commonwealth nationernes eksport til Storbritannien i 2015, 2017 og 2018 kun udgjorde 2,8 %, mens Storbritanniens eksport til EU har ligget på omkring 50 %.

Eatons konklusion var derfor, at det er meget optimistisk og måske endda urealistisk at tro, at Storbritanniens handel med commonwealth nationerne vil stige til et omfang, der kan gøre briterne uafhængige af EU. Læs Mark Eatons oplæg her.

Brexit – snyd og bedrag

Dagens sidste oplæg blev holdt at Poul Erik Flyvholm Jørgensen, lektor ved English Business Communication ved Aarhus Universitet og handlede om den kommunikative del af Brexit. Flyvholm Jørgensen fokuserede især på medierne og politikernes brug af deciderede løgne i hele retorikken omkring Brexit.

Omdrejningspunktet for oplægget var især Storbritanniens nuværende premierminister, Boris Johnson, som af flere er kendt for at være en notorisk løgner, fordi han i flere henseende – både omkring Brexit og om mange andre ting – har haft en meget lemfældig omgang med sandheden. Boris Johnsen har også selv arbejde som journalist i EU og været med den at etablere den løgnagtige diskurs omkring EU, som stadig ses i de britiske medier i dag.

Poul Erik Flyvholm Jørgensen pointerede samtidig, at flere har omtalt, at Johnsons løgnagtige tilgang til blandt andet Brexit har ført til, at Storbritannien i dag omtales som et demokrati i opløsning.

Udover brugen af deciderede løgne i Brexit-retorikken, så er især ét andet retorisk virkemiddel også blevet brugt: nemlig brugen af krigs-retorik, hvor vending som ”battle of Britain” og ”enemies of the people” er blevet brugt i Brexit-retorikken.

IMG 6056

Nogle Brexiteers, som for eksempel Boris Johnsen, har taget krigs-retorikken et skridt længere med referencer til anden verdenskrig. Boris Johnson har blandt andet sagt i forbindelse med Brexit, at ”Napoleon, Hitler, various people tried this out, and it ends tragically. The EU is an attempt to do this by different methods”.

Poul Erik Flyvholm Jørgensens konkluderede, at løgne og bedrage i Brexit-debatten har skabt en uligevægtig debat, som skade forståelsen af Brexit i det britiske samfund. Læs Poul Erik Flyvholm Jørgensens oplæg her.

Workshops med fokus på EU i undervisningen

Efter frokost bød konferencen for første gang på workshops for de fremmødte undervisere. Workshopsene gav underviserne tre forskellige indblik i, hvordan de kan inkludere EU i undervisningen.

Workshop 1 tog udgangspunkt i nyt undervisningsmateriale om Brexit og grænsen mellem Irland og Nordirland. Undervisningsmaterialet er udviklet af Sara Dybris McQuaid lektor og centerleder på Irske Studier ved Aarhus Universitet. Sara Dybris McQuaid var forhindret i at holde workshoppen, og derfor blev hendes materiale formidlet af DEOs to projektmedarbejdere Mathias Koue Hansen og Jane Grønning Johansen.

Workshoppen belyste temaet grænser og tog udgangspunkt i kompleksiteten af grænsen mellem Irland og Nordirland og den potentielle konflikt, et hårdt Brexit kan være med til at udløse i grænseområdet. Workshoppen gav desuden de fremmødte undervisere mulighed for at afprøve de nye undervisningsmaterialer med fokus på den historiske, fysiske, symbolske og retoriske grænse for Brexit i Irland/Nordirland. Se oplægget her.

Workshop 2 om brugen af rollespil i undervisningen blev afholdt af DEOs undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie. Han fortalte kort om, at rollespil er et godt læringsredskab, fordi god undervisning kræver kreativitet. Men det aktiverer også eleverne på en måde, hvor de får mulighed for at fordybe sig i et emne om EU samtidig med, at de får lov til at konkurrerer mod hinanden.

De fremmødte undervisere fik selv lov til at prøve spillet på egen krop. Underviserne repræsenterede hver sit land, der skulle tage stilling til scenariet om, at 100.000 flygtninge var på vej over Middelhavet. Her skulle underviserne forhandle på vegne af det land, de repræsenterede, og blive enige om, hvordan de skulle fordele de 100.000 flygtninge imellem sig.

Du kan læse mere om DEOs rollespil og muligheden for at booke DEOs rollespilseksperter til en dag, hvor eleverne får muligheden for at simulere politikernes hverdag i Bruxelles. Se oplægget her.

Workshop 3 om hvordan man arbejder med cases i EU-undervisningen blev afholdt af Lars Frederiksen, der til daglig underviser i samfundsfag på Roskilde Katedralskole. Workshoppen fokuserede på, hvordan underviserne gennem brug af cases kan gøre abstrakte temaer om EU mere konkrete for eleverne.

Lars Frederiksens nøgleargument for at arbejde med cases i undervisningen var da også, at cases gør EU konkret, fordi cases skaber et fokus på, hvad EU gør, fremfor hvad EU er. Derudover var et af Lars Frederiksens hovedargumenter, at cases tvinger eleverne til at tage stilling til konkrete samfundsmæssige problemer og løsninger.

Lars Frederiksen barsler desuden med en ny EU-undervisningsbog, hvor der fokuseres på aktuelle cases i EU-undervisningen. Lars Frederiksen tog udgangspunkt i sin nye bog på workshoppen. Se hans oplæg fra workshoppen her.

Konferencen afsluttedes med en introduktion til nogle af DEOs nyeste projekter, hvor undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie introducerede de fremmødte undervisere for EU Masterclass for særlig talentfulde elever med interesse for international politik og Europa.

DEOundervisning takker undervisere og elever for fremmødet og ser frem til næste konference, som vil finde sted i august 2020. 

Vil du vide mere om konferencerne? Skriv en mail til undervisning@deo.dk

Arrangementet modtog økonomisk støtte fra EU-kommissionens Jean Monnet program under Erasmus +.