Bliv klar til EU-valget - Undervisningskonference i København

Bliv klar til EU-valget - København

05.02.2019

REPORTAGE. Tirsdag den 22. januar afholdte DEO en undervisningskonference i København, hvor 75 undervisere var mødt op i Dokk1 for at blive klogere på det kommende Europa-Parlamentsvalg. Dagen bød på oplæg fra forskere, undervisere og politikere, der gav deres bud på nogle af de vigtige temaer, som vil blive debatteret frem mod valget d. 26. maj.

Af Kristoffer Kjærsgaard

 

Hvordan kan CFU bidrage til EU-undervisningen? – Oplæg Morten Buttenschøn, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler

Morten Buttenschøn fra CFU, som holder til ved Københavns Professionshøjskole, hvor arrangementet blev afholdt, startede med at byde velkommen til konferencen. Han indledte med at fortælle om, hvor vigtigt det er at inddrage EU i undervisningen, samt hvordan innovative undervisningsmaterialer bør tages i brug for at engagere og motivere eleverne til deltagelse. Hos CFU forsker man i den slags materialer, og det fokus passer glimrende med DEO’s arbejde. Netop derfor var det oplagt at lave et samarbejde mellem KP/CFU og DEO.

Du kan læse mere om CFU her: https://www.kp.dk/cfu

Kan EU løse klimakrisen? - Oplæg ved MF og tidl. udenrigsminister Martin Lidegaard

Det første, som Martin Lidegaard erklærede ved dagens undervisningskonference, var et yderst kort svar på ovennævnte spørgsmål: ”Ja, men vil EU?” Lidegaard fortsatte derefter med at videreformidle de rapporter og konferencer, der har fundet sted det sidste halve år. Ud fra rapporternes dystre konklusioner, om at nuværende politiske tiltag ikke er nok, mente Lidegaard, at man burde skrue endnu mere op for ambitionerne, og dette gennem de europæiske institutioner, som han mente kan påvirke resten af verden som leder på klimaområdet. EU er med til at sætte reglerne – både for dets medlemslande, men også resten af verden, som ønsker at handle med europæerne. Til slut nævnte Lidegaard, på trods af dystre fremtidsforudsigelser om klimaet, at når man er klimakæmper, så er ”optimismen en pligt”.

IMG 2936

 

Truer den frie bevægelighed den danske velfærdsstat? - Oplæg ved Dorte Sindbjerg Martinsen, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

”Et af de helt store temaer til EP-valget bliver den frie bevægelighed”. Sindbjerg startede således med et postulat om den kommende debat ved EP-valget den 26. maj 2019. Hendes påstand blev herefter underbygget med hendes forskning om den frie bevægelighed. Den frie bevægelighed er en grundsten i EU og er bestemt ikke til forhandling. Alligevel er den frie bevægelighed de sidste par år blevet betvivlet. Blandt andet med den holdning at den frie bevægelighed er med til at undergrave og udfordre den danske velfærdsstat gennem migranter, som bliver betegnet som værende velfærdsturister. For at gøre op med konceptet velfærdsturist brugte Martinsen statistik, som demonstrerede, at Danmark tjener mere på den frie bevægelighed, end vi taber. Det er nemlig sådan, at Danmark tiltrækker mange migranter fra specielt Østeuropa. Disse mennesker betaler dermed skat i Danmark og bidrager til det danske velfærdssamfund. Til gengæld bidrager de knap så meget i de lande, som har uddannet dem og beredt dem på arbejdsmarkedet. 

IMG 2957

 

Hvordan engagerer man de unge i EU-valget? - Anne Mette Vestergaard, Europa-Parlamentets kontor i Danmark. Merle Singer-Lippert, Dansk Ungdoms Fællesråd

Det næste punkt på dagsordenen stod Merle Singer-Lippert for. Der er problemer med at få de unge til at stemme, og det kunne man blandt andet se ved sidste valg, hvor kun 38 % af de unge mellem 18-24 stemte. Hun mente derfor, at det, som kan forbedre den dårlige valgdeltagelse, er demokratisk dannelse og demokratisk selvtillid.

Du kan finde Merle Singer-Lipperts oplæg her

IMG 2988

Ud fra dette budskab fortsatte Europa-Parlamentets kontorchef i Danmark, Anne Mette Vestergaard, med de tiltag EU har taget for at højne den europæiske valgdeltagelse i Europa. ”Vores håb er, at unge forstår, at der er lovgivning, som EU har indflydelse på”. Hun mente også, at unge skal trænes i deres demokratiske rettigheder, og som nævnt før, få at vide, at deres mening bliver hørt, hvis de stemmer. Derfor har Europa-Parlamentet lavet kampagnen ”Denne gang stemmer jeg”, som har til formål at engagere borgerne ved at granske over, hvad de synes er vigtigst at debattere i EU.

Du kan finde EPiDKs oplæg her

 

Valgets fire store temaer i undervisningen - Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker og sekretariatsleder ved oplysningsforbundet DEO

Inden de fremmødte deltagere gik til pause, fik DEO’s egen chefanalytiker og sekretariatsleder, Rasmus Nørlem Sørensen, ordet. Han skulle på meget kort tid introducere valgets fires store temaer i undervisningen. Tema 1 var klima og energi, tema 2 bestod af forsvar, sikkerhed og migration, tema 3 var økonomi, arbejdsmarkedet og finansregulering og endeligt var der tema 4 om demokratiet og folkelig opbakning. Sørensen erklærede, at ”EU er et samarbejde i udvikling”, og derfor er det vigtigt at fokusere på de fire førnævnte temaer – specielt i undervisningen. For at gøre EU interessant i undervisningen er det nødvendigt at sige noget alle kan huske, forklare et problem alle kan gengive, konkretisere problemstillinger som kan analyseres og endeligt stille spørgsmål, som eleverne kan svare på.

Du kan finde Rasmus' oplæg her

IMG 3010

 

DEO's nye undervisningsmaterialer om EU - Camilla Polack, lærer og projektleder i DEO og Kasper Tonsberg Schlie, undervisningschef i DEO

Efter pausen præsenterede Camilla Polack DEO’s nye rollespil. ’Spillet om EU-Parlamentet’ er navnet på det, og det har til formål at give faglig viden om Europa-Parlamentet, miljøpolitik, lobbyisterne og mediernes rolle, debat, forhandling og formidling. Rollespillet kan downloades gratis på www.undervisning.deo.dk, men man kan også invitere DEO’s medarbejdere ud på skolen, hvor de vil stå for afviklingen af spillet sammen med lærerne på skolen.

IMG 3032

Undervisningschef i DEO, Kasper Tonsberg Schlie, introducerede herefter DEO’s nye undervisningsside. Her fortalte han blandt andet om alle de gratis EU temapakker, som DEO har lavet. Temapakkerne omhandler problematikker om sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, demokratiets tilstand, samt mange andre, og dækker derfor en stor del af de politiske dilemmaer, der findes i EU.

 

Tag pulsen på Europa – Oplæg af Lasse Soll Sunde, journalist, om hans nye podcast

Lasse Soll Sunde har lavet en podcastserie: ”Ta’ Pulsen på Europa”. For at forstå EU, skal man lære at tænke som europæere og helst gennem borgerne. Derfor har han interviewet borgere i seks EU-lande med det formål at videreformidle, hvad EU-borgerne har på sinde. Han eksemplificerede vigtigheden i at interviewe EU-borgene med, at man dermed kan få et bedre indblik i, hvorfor folk stemmer som de gør. Ydermere har Sunde også snakket med politikere i Strasbourg og Bruxelles for bedre at forstå den politiske beslutningsproces. ”Ta’ Pulsen på Europa” er gratis at downloade og kan findes her: http://tagpulsenpaaeuropa.dk/

Du kan også finde Lasses oplæg her

IMG 3034

 

Symbols and Myths in European Integration- Ian James Manners, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

”People believe in symbols”. Ian James Manners lagde ud med denne påstand og forsatte derefter med at forklare, at de fleste symboler om EU er blevet til symboler, som er anti-EU. Der er en overflod af symboler og myter, som har indflydelse på, hvad folk tænker om EU. Manners forklarede at alt lige fra det europæiske flag, Europahymnen, postulater som ”et grønt Europa” osv. er med til, psykologisk, at ændre folks tilgang til EU. Han brugte derefter Brexit som case og prøvede på at forklare, hvorfor Brexit er blevet til en realitet ud fra præmissen om, at myter og symboler har direkte indflydelse på folks holdninger. Først forklarede han, at den britiske befolkning ved meget lidt om EU. Herefter fortalte han og konkluderede, at manglen på viden om EU i Storbritannien, mediernes dårlige videreformidling af EU-politik samt højrepopulisters fremtrædende rolle i medierne bevirker, at symboler og myter om EU primært bliver fremstillet i et anti-EU format.

Du kan finde Ian Manners' oplæg her

 

Hvordan skal fremtidens EU se ud? - Debat mellem EP-kandidaterne Susanna Dyre-Greensite (N), Alexander Bjørn (RV), Niels Fuglsang (S), Linea Søgaard Lidell (V) og Jakob Nerup (Ø)

Dagens konference sluttede af med en paneldebat blandt EP-kandidaterne Susanna Dyre-Greensite (N), Alexander Bjørn (RV), Niels Fuglsang (S), Linea Søgaard Lidell (V) og Jakob Nerup (Ø). Hver politiker lagde ud med to minutters vision for EU var.

IMG 3052

Fuglsang (S) snakkede om, at der er global tumult, globalisering er løbet løbsk, bekæmpelsen af social dumping er et kærneområde, som EU kan og bør være med til at forbedre. Fuglsang erklærede også, at EU hidtil har ført en forkert politik på netop arbejdsmarkedsområdet, men nu er det altså tid til at forandre dette.

Neerup (Ø) kom herefter med sine visioner for EU. Visionerne inkluderede, at vi skal redde klimaet, vi skal have mere retfærdighed og dette ved hjælp af højere beskatning af de rige. Endeligt mente han, at EU ikke er ambitiøse nok. Det skal være muligt, at man i Danmark kan ulovliggøre benzin- og dieselbiler, men dette tillader EU ikke i dets nuværende struktur. Det skal man gøre op med, mente Neerup.

Mere grøn politik, mere demokrati og større fokus på menneskerettighederne snakkede Greensite (N) om. Mange politikere kigger mod EU for at løse disse problemer, men her forklarede Greensite, at hun mente, at netop dette ikke kan realiseres gennem EU, grundet dets traktater. Hun mente desuden, at det ikke er realistisk at ændre på traktaterne og konkluderede derfor, at løsningen er udmeldelse af EU.

Til næstsidst fik Bjørn (RV) mulighed for at fremlægge sine visioner for EU. Unge skal stemme, så de forkerte ikke bliver valgt ind i Europa-Parlamentet. For vitterligt at komme de politiske problemer til livs i EU og muligheden for at sikre et grønnere og mere progressivt EU, så er man nødt til at stemme – og dette på de rigtige, som han fremførte det.

Til sidst præsenterede Lidell (V), at EU-politik er det vigtigste. EU giver muligheden for at skabe og forbedre demokratiet, klimaet, miljøet mm. Det er dermed en organisation, som kan løse globale problemer. Dog mente hun også, at EU bør undlade at lave politik på områder såsom øremærket barsel – hvad hun mente var et anliggende for medlemslandene selv.

Udover præsentationerne fik de fremmødte også mulighed for at stille spørgsmål til politikerne, som glædeligt svarede på disse.

IMG 2951

 

DEOundervisning takker underviserne for fremmødet og ser frem til næste konference, som kommer til at finde sted i august 2019.

Vil du vide mere om konferencerne? Skriv en mail til undervisning@deo.dk.

Arrangementet modtog økonomisk støtte fra EU-kommissionens Jean Monnet-program under Erasmus+

Erasmus Logo