Workshop om EU og international konfliktløsning

UnConference: EU og international konfliktløsning

25.04.2018

REPORTAGE. 30 mennesker deltog aktivt i diskussionerne, da DEO og RIKO den 19. april 2018 havde inviteret til workshop om EU's bidrag til internatioanl konfliktløsning.

Af Amalie Holst Madsen

Det var et nyt format, der blev prøvet af, da DEO og RIKO i fællesskab havde arrangeret UnConference med tre workshops arrangeret af unge eksperter og meget aktiv inddragelse af deltagerne.

 Publikum 2

Peter Johansen Qvist lagde ud med et oplæg omkring EU’s udenrigspolitik og forsvar. Han fortalte om EU’s nye globale strategi, som er baseret på begrebet 'principiel pragmatisme', som dækker over en justering af EU's traditionelle fokus på demokratiske værdier i udenrigspolitikken henimod en politik med lidt større fokus på det muliges kunst.

PJQ

Herefter blev EU's nye udenrigspolitiske dagsorden diskutteret, og der blev lagt op til gruppearbejde om, hvorvidt Danmark bør træde ind i PESCO, hvis vi får muligheden. Nogle af deltagerne mente, at det var en positiv udvikling at EU fokuserede mere på sine egne interesser og sikkerhed, mens andre deltagere syntes, at det ville være problematisk, hvis EU sluttede sig for meget om sig selv.

Peter Johansen Qvists artikel om den globale strategi med det regionale fokus kan læses her.

Publikum 1

Mie Shamir stod for det næste oplæg. Hun har undersøgt EU's handlemuligheder i forhold til Israel-Palæstina-konflikten. EU kunne principielt boykotte Israel, men dette ville også ramme palæstinenserne hårdt. Hertil har EU af historiske årsager en særlig interesse i ikke at fremstå anti-semitisk. For nuværende har EU en handelsaftale med både Israel og de palæstinensiske områder, som også kunne bruges som et politisk værktøj. Der blev hermed lagt op til at diskutere, hvorvidt boykot og sanktioner ville være nogle gode redskaber at bruge i den konflikt, eller om der eksisterer andre muligheder. 

MS

En af grupperne sagde blandt andet, at boykot og embargo ikke er vejen frem, da tidligere eksempler har vist, at det ikke er så effektivt. Der var også flere grupper, der var enige om, at hvis sanktioner eller boykot skulle virke, så skulle der nogle større spillere med, som f.eks. USA. Et andet argument, der blev fremlagt, var, at hvis EU sanktionerede Israel, ville EU ikke være særlig populær hos amerikanerne, og eftersom der ikke er noget FN-mandat, ville EU nok ende med at blive isoleret. 

Læs Mie Shamirs artikel om mulighederne for at sanktionere Israel her.

Præsentation

Det sidste oplæg stod Alexander Borum for. Han fokuserede på EU's mulighed for at bidrage til den globale klimasikkerhed. Han mener, at EU bør bygge bro mellem sikkerhedspolitikken og energipolitikken. Naturkatastrofer og mangel på mad og vand har nemlig sikkerhedspolitiske følgesygdomme i form af krig og konflikt, migration, terror og kriminalitet.

Alexander forklarede, at EU skal gå ind i klimasikkerhed for at sikre varig sikkerhed, velstand og fred ikke bare i særligt klimaudsatte stater, men også i EU. Det der skal til, er investeringer i infrastruktur og oplysning, men det er svært at samle populær opbakning til f.eks. havvandsanlæg i Afrika, da resultaterne først ses på lang sigt, og fordi det for EU-borgerne kan virke som noget, der er dyrt og meget langt væk.

Grupperne diskutterede, hvilke aktører EU kunne alliere sig med i kampen for klimasikring af hele verden. Her kom blandt andet private firmaer, enkelte rigmænd og FN på banen som forslag.

Læs Alexander Borums artikel om klimasikkerhed og EU's muligheder for at forhindre klimachok her.

Efter workshoppen fortsatte aftenen med lanceringen af DEO's nye bog: Kan EU skabe fred i verden. Læs en reportage om boglanceringen her.

Torsdagsmøder på Wegeners Gaard:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gaard hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Her sætter vi spot på europæiske problemstillinger, EU’s fremtid og europæisk politik. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor løbende, så hold øje med hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede.

Det næste torsdagsmøde bliver den 26.4., hvor man kan diskutere hvor EU's penge skal komme fra.