Sætter EU en stopper for social dumping i 2018?

Polsk ambassadør til polakker i udlandet: ”Kom hjem!”

05.02.2018

REPORTAGE. Polens ambassadør i Danmark Henryka Mościcka-Dendys opfordrede polakker, der arbejder i udlandet til at vende hjem og slog samtidig fast, at man skal være påpasselig med EU’s nye arbejdsmarkedstiltag.

Af Kassandra Lythcke Clante, DEO

Fredag den 2. februar 2018 afholdt DEO i samarbejde med EU-Parlamentets kontor i Danmark en journalistbriefing og ekspertseminar om fremtidens arbejdsmarked i EU. Begivenheden foregik i Europa-Huset i København, og salen var fyldt op af eksperter, journalister og interessenter. En af hovedtalerne var den polske ambassadør i Danmark Henryka Mościcka-Dendys. Hun gennemgik Polens nuværende økonomiske situation og syn på EU’s nye arbejdsmarkedstiltag, hvorefter hun blev interviewet af DEO’s chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen.

Ekspertseminar Arbejdsmarked Hele Rummet 464X261

Europa-Huset i Gothersgade lagde hus til arrangementet, der blev afholdt i et samarbejde mellem Demokrati i Europa Oplysningsforbundet og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

Det nye Kina

Polen har oplevet en betydelig fremgang de senere år. Landets BNP er steget med 4,5% i 2017, og landet er dermed en af EU’s stærkest vækstmotorer. Denne vækst skyldes ifølge Henryka Mościcka-Dendys blandt andet Polens evne til at indføre reformer, de seneste års bekæmpelse af skattesnyd samt investeringer i landet. Desuden er arbejdsløsheden lav, og virksomheder mangler ligefrem arbejdskraft. Derfor er virksomhederne i Polen også begyndt at være villige til at betale højere lønninger, for at få nogle polakker til at vende tilbage.

Polen har brug for polakkerne

”Vi vil have dem tilbage”, sådan lød det fra Mościcka-Dendys, da hun berørte det faktum, at mange polakker arbejder i andre EU-lande. Hun fremlagde, at cirka to millioner polakker har forladt landet de sidste 20 år, og at man lige nu er afhængig af udenlandsk arbejdskraft.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, har derfor en målsætning om at overbevise omkring 200.000 polakker til at vende hjem igen. Dette er dog ikke en let opgave i et EU med fri bevægelighed for arbejdstagere.

Henryka 464X261

Ambassadøren Henryka Mościcka-Dendys forklarede, at hun opfordrer sine landsmænd, der arbejder i udlandet til at tage hjem og lægge kræfterne på det polske arbejdsmarked.

Fakta og følelser

I forhold til EU’s fri bevægelighed lagde Mościcka-Dendys vægt på, at debatten alt for ofte bliver en kamp mellem fakta og følelser, hvor følelserne vinder.

Som eksempel nævnte hun virakken om børnechecken herhjemme. Hun mener ikke, debatten har været baseret på en tilstrækkelig grad af fakta, da børnechecken ikke har megen betydning for den danske økonomi som helhed, og derfor er en marginal problemstilling. Ifølge hende ville en regel om, at børnechecken kun er for statsborgere, dels føre til administrative byrder og desuden påvirke danske½ arbejdstagere, der arbejder i andre EU-lande.

Forestillingen om, at polakkerne kommer og tærer på det danske velfærdssamfund er ifølge den polske ambassadør en anden problematik, der diskuteres meget, men slet ikke er reel. Polakkerne misbruger ikke det danske velfærdssystem, og de tager ikke job væk, men udfylder et hul i det danske arbejdsmarked, ifølge Mościcka-Dendys.

Om vi kan lide det eller ej, så har Danmark brug for udenlandsk arbejdskraft for at holde velfærdssamfundet oven vande, slog Mościcka-Dendys fast. Uden udenlandsk arbejdskraft ville Danmark ifølge hende være nødt til at importere arbejdskraft, hvis vi vil beholde det danske velfærdssamfund.

Polen og EU’s nye arbejdsmarkedstiltag

Polen er påpasselig i forhold til EU’s nye arbejdsmarkedstiltag, der skal styrke arbejdstagernes sociale rettigheder. Et af hovedargumenterne for det er ifølge Henryka Mościcka-Dendys’s, at de vil skabe barrierer for den fri bevægelighed i Europa. Hun fastslog, at polakkerne er villige til at diskutere emnet, da det sociale aspekt er vigtigt, men udviste også sin bekymring for, at det vil skade EU’s indre marked og føre til mere protektionisme.

Hun gentog derfor flere gange, at man skal være forsigtig i processen.
Polen er nemlig en stor tilhænger af det indre marked, da landet er meget afhængig af det. Polens eksport steg således med cirka 10,7% i 2016 og omkring 80% af landets eksport går til andre EU-lande.

Ekspertseminar Arbejdsmarked Spoergsmaal Fra Salen 464X261

Interessenter, eksperter og journalister fik mulighed for at stille spørgsmål til ambassadøren.

Reformernes tid

En af tilhørerne spurgte ind til, hvad EU bør gøre for, at den næste krise ikke rammer lige så hårdt, da den økonomiske fremgang sikkert vil vende på et tidspunkt.
Til det svarede Polens ambassadør, at reformer var af afgørende betydning, og hun argumenterede derfor for, at indføre dem nu. Hun lagde især vægt på makroøkonomiske reformer, og der primært skal gennemføres på medlemsstatsniveau, men med et tæt samarbejde landene i mellem.

Hendes grundlag for dette var, at virkeligheden i Polen er en anden i dag, end da ambassadøren var ung, netop på grund af mange reformer. Hun er dog klar over, at man ikke kan forvente, at alle EU-lande vil ofre sig lige meget, men stadig fast besluttet på, at reformer er nødvendige og dermed vejen frem.

Et demokratisk land

Henryka Mościcka-Dendys sluttede sit oplæg af med at sige: ”Jeg kan forsikre jer om, at vi stadig er demokratiske”, hvilket frembragte udbredt latter i salen. Efter indslaget med den polske ambassadør fortsatte seminaret med oplæg og debat, hvor der blev set nærmere på lovgivningen inden for arbejdsmarkedsområdet.

_________________

Sætter EU en stopper for social dumping i 2018?

Journalistbriefing og ekspertseminar om fremtidens arbejdsmarked i EU

Fredag den 2. februar 2018 kl. 9-12:00, Europa-Huset, Gothersgade 115, København K

Oplægsholder: Polens ambassadør i Danmark Henryka Mościcka-Dendys