Kan EU rumme Orban?

Kan EU rumme Orban?

11.04.2018

REPORTAGE. Ungarns nuværende konflikt med EU's værdier kan få økonomiske konsekvenser for landet. Sådan lød det, da DEO den 5. april 2018 som optakt til det ungarske valg havde inviteret til debat. Over 100 mennesker deltog i den livlige diskussion.

af Amalie Holst Madsen

Gæster1

Krisztina Vas Nørbæk, skribent ved Magasinet rØST om ungarske forhold, lagde ud med at fortælle om det demokratiske underskud, der eksisterer i Ungarn som følge af premierminister Viktor Orbans politiske ledelse. Hun fortalte, at der er mange som ikke længere betragter Ungarn som et regulært demokrati, eftersom oppositionen i landet har svært ved at komme igennem medierne, da de statslige medier er blevet opkøbt at Orbans oligarker.

Gæster2

Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker i DEO, fortalte om forholdet mellem Ungarn og EU. Ungarn er blevet kritiseret af EU for ikke at leve op til Københavnerkriterierne, men Orban har forsvaret sig ved at sige, at de bare har kopieret den engelske grundlov, den italienske medielov og det danske medieråd. Rasmus fortalte, at som Ungarn ser ud i dag, kunne de ikke blive optaget i EU. Det er dog svært for EU at tage artikel syv i brug mod Ungarn, da Polen højest sandsynligt vil bruge sit veto.

Et medlem fra det Ungarske oppositionsparti Momentum var også til stede til debatten. Partiet blev stiftet sidste år, og de håber på at komme ind i parlamentet. Deres mål er at arbejde på at forstærke samarbejdet mellem Ungarn og EU, og de mener, at det er problematisk at Ungarn rykker tættere på Rusland.

Gæster4

Efter de tre oplæg fik de spørgelystne deltagere ordet. Der blev spurgt ind til, om der har været eksempler på andre lande, der har været på kant med EU. Rasmus fortalte, at der er eksempler på andre lande, der har været på kant med EU, men der er ikke et eksempel hvor et land er blevet banket på plads, når de stritter imod. Hvis Ungarn fortsætter med at stritte imod, kan EU presse dem på økonomien for at få dem til at rette ind. I den forbindelse blev den økonomiske situation i Ungarn også diskuteret.

Gæster5

Der blev også spurgt yderligere ind til Ungarsk politik indefra. Krisztina kunne fortælle, at man ikke kan betragte Orban som enhver anden statsleder. Han bruger strategisk kommunikation for at holde fast i magten. Ifølge Krisztina vil Orban gerne være en enerådig hersker, hvilket han har opnået ved at kunne stemme love igennem, eftersom han har det nødvendige flertal i parlamentet. På trods af at Orban også har ændret valgloven, kan oppositionen udnytte den hvis de slår sig sammen. Dette lykkedes for dem en gang, hvilket har været med til at give lidt håb.

Oplægsholdere: Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO og Krisztina Vas Nørbæk fra Magasinet rØST

Moderator: Helga Molbæk-Steensig fra DEO.

Torsdagsmøder på Wegeners Gaard:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gaard hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Her sætter vi spot på europæiske problemstillinger, EU’s fremtid og europæisk politik. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor løbende, så hold øje med hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede.

Det næste torsdagsmøde bliver den 12.4., hvor man kan diskutere mulighederne for en kommende EU-finansminister.