Hvad er Irlands rolle i Brexit - Aarhus

Den store skilsmisse: Hvad er Irlands rolle i Brexit?

04.04.2018

REPORTAGE. Den 21. marts afholdt DEO og Center for irske studier ved Aarhus Universitet et debatmøde om Irlands centrale rolle i Brexit. De 55 deltagere spurgte ind til, hvilke konsekvenser Brexit får for Irland, og hvilke konsekvenser Irland kan have for forhandlingerne.

Af Sanne Overgaard Larsen

Over 50 nysgerrige deltagere var mødt op i Café Nicolais lokaler i Aarhus for at drøfte, hvilken betydning Brexit kan få for Irland, og hvorfor Irland er kommet højt på dagsordenen i forhandlingerne.

Hvad betyder Brexit i et EU-perspektiv?
DEO’s chefanalytiker, Rasmus Nørlem Sørensen, lagde ud med at præsentere, hvad Brexit betyder for EU. Det er især EU’s militære kapacitet og frihandelen, der vil blive berørt. EU vil miste sin stærkeste militære magt, og Storbritannien trækker sig muligvis også fra politi- og efterforskningssamarbejdet Europol og Eurojust.

Frihandlen er også et væsentligt emne. En stor del af Storbritanniens eksport går til EU, og med Brexit vil Storbritannien miste adgangen til det store frihandelsområde. Går en frihandelsaftale ikke igennem inden Brexits overgangsfase på to år, kan det koste både Storbritannien og EU dyrt. Derudover ville EU også skulle kigge til andre sider efter et nyt finanscentrum.

Irlands rolle i Brexit
Før afstemningen havde ingen overvejet, hvor stor en betydning, Irland ville få i Brexit-forhandlingerne, forklarede Sara Dybris McQuaid, lektor i britisk og irsk historie og kultur, om sammenhængen mellem Brexit og Irland.

Irland og Storbritannien har en stor gensidig handelsmæssig afhængighed. Brexit vil ramme især den irske fødevaresektor meget hårdt. Særligt de irske fiskere får store problemer, når de ikke længere kan fiske i de britiske farvande, hvor de ellers får en stor del af deres fangst. Flere af Storbritanniens mest efterspurgte varer er baseret på dele og ingredienser, der kommer fra Irland. Derfor vil Storbritanniens handel også lide ved en afskæring fra Irland.

Hvis Storbritannien vælger at forlade toldunionen og det indre marked, kan fredsaftalen mellem Republikken og Nordirland desuden blive sat på prøve. Dette ville nemlig resultere i en ny grænse mellem Republikken og Nordirland.

Brexits konsekvenser for den irske fredsaftale
Efterfølgende fortalte Sara Dybris McQuaid om sammenhængen mellem Brexit og fredsaftalen mellem Nordirland og Republikken. Hun præsenterede, hvordan Brexit vil forstyrre flere centrale elementer i fredsaftalen, eksempelvis at nordirerne selv må vælge mellem at have britisk, irsk eller britisk/irsk statsborgerskab. Dette vil ikke længere gælde, hvis Storbritannien forlader EU. Derudover krænker Brexit en af nordirernes rettigheder, som den står skrevet i fredsaftalen: At Nordirlands konstitutionelle fremtid skal afgøres af et flertal af borgerne. Med Brexit bliver nordirerne frataget denne rettighed, idet de hører under Storbritanniens demokrati og dermed også er underlagt Storbritanniens generelle flertal, selvom et nordirsk flertal stemte for at blive i EU.

En deltager spurgte ind til, i hvor høj grad fredsaftalen er i fare i forhold til forhandlingerne. Sara Dybris McQuaid mener, at fredsaftalen er skrøbelig af flere grunde. Endemålet og ambitionerne for fredsaftalen er de samme, men med Brexit bliver Nordirland tvunget ud af det irske perspektiv. Dette kan føre til en ”kold fred”, vurderede McQuaid og konkluderede: ”Selv med et blødt Brexit bliver de historiske grænser trukket så frygteligt hårdt op igen, at det lige så godt kunne blive en hård grænse.”

Efter debatmødet blev deltagerne budt på et glas irsk øl og blev hængende til yderligere debat.

Publikum

 

Hvad er Irlands rolle i Brexit?
Debatmøde med Sara Dybris McQuaid og Rasmus Nørlem Sørensen
Onsdag den 21. marts 2018, kl. 17-18.30
Café Nicolai i Folkeoplysningsens Hus i Aarhus

 

Mød DEO i Aarhus næste gang onsdag den 16. maj til debatmøde om forsvarsunionen: Kan EU skabe fred i verden?

Læs reportagen her : Debatmøde om forsvarsunionen: Kan EU skabe fred i verden?