Er der arbejde til alle i fremtidens EU - Aarhus

Debatmøde: ”Udenlandsk arbejdskraft er et politisk valg”

16.10.2018

REPORTAGE. 55 fremmødte borgere i Aarhus lyttede og debatterede med arbejdsmarkedsforsker Bjarke Refslund og FTF's internationale konsulent Heidi Rønne til debatmødet: ”Er der arbejde til alle i fremtidens EU?” den 9. oktober 2018.

Af Kristoffer Kjærsgaard

Forsker Bjarke Refslund fra Aalborg Universitet lagde ud med en kort præsentation af nogle af de mest presserende emner, som han beskæftiger sig med inden for forskningen af arbejdsmarkedet i Danmark og EU.

Danmark har nogenlunde positive fremtidsudsigter, når det handler om at finde arbejde til alle, grundet blandt andet den lave arbejdsløshed, Danmarks stærke betalingsbalance og eksport samt høj beskæftigelse, lød Refslund første konklusioner. Angående de resterende lande i EU var Refslund dog en smule mere skeptisk. Her refererede han til de sydeuropæiske tendenser, som den dårlige økonomiske udvikling i landene, den høje ungdomsarbejdsløshed og de strukturelle økonomiske problemer som medfører endnu længere udsigter til en forbedring af økonomien.

IMG 0406

Efter Refslund fik Heidi Rønne taletid på vegne af fagbevægelsen. Rønne er til hverdag international konsulent hos hovedorganisationen FTF, der repræsenterer mere end 450.000 ansatte i den private og offentlige sektor. Rønne har derfor et direkte indblik i de udfordringer, som danske arbejdere står med lige nu og kan forvente at opleve i fremtidens arbejdsmarked.

Rønne lagde ud med positive forudsigelser om arbejdsmarkedet og refererede til, at når jobs går tabt på grund af den teknologiske udvikling, så kommer der nye til. Hun argumenterede for, at mennesket altid har været god til at tilpasse sig, og at vi som samfund i sidste ende selv bestemmer vores egen skæbne. Alt er dog ikke fryd og gammen, for Rønne kom derefter også med skarp kritik af den arbejdsmarkedsudvikling, der sker i Danmark, hvor specielt ufaglærte, men også faglærte, bliver direkte påvirket af automatiseringen af arbejdsmarkedet.

Rønne fulgte op med en kritik af uddannelsessystemet, der ikke forbereder danskerne godt nok på, at fremtidens arbejde kræver omstillingsparathed, så danskerne effektivt kan varetage fremtidens arbejdspladser. Til slut markerede hun yderligere, at det, der skal sikre ordentlige arbejdsvilkår og arbejde til alle, er politiske tiltag. Med det statement begyndte publikum at bidrage med spørgsmål til de to eksperter.

IMG 0408

Her blev der debatteret, om det i Danmark er nødvendigt at få yderligere udenlandsk arbejdskraft. Hertil svarede både Refslund og Rønne, at det udelukkende er et politisk mål at hive udenlandsk arbejdskraft til landet. I Danmark har vi nemlig allerede ifølge de to eksperter et udmærket udbud af arbejdskraft og derudover er efterspørgslen på mere arbejdskraft for lav.

Rønne underbyggede disse argumenter med én af fagbevægelsens store udfordringer, nemlig social dumping og manglen på den sociale søjle i EU, som kun forværrer forholdene på arbejdsmarkedet. Eksempelvis står udenlandske arbejdere, specielt arbejdere fra Rumænien, i landbrugssektoren overfor større sociale dumping-problemer. Udfordringerne i dette erhverv blev af Rønne kædet sammen med manglen på organiseringsgrad i sektoren som fører til ringere vilkår og aftaler for arbejdstager.

IMG 0416 

Debatten fortsatte derefter med en sammenligning af jobs, hvor nogle sektorer er udsat for social dumping og såkaldte prekarisering. Prekariatet er en ny sociale klasse, hvor arbejdstager er udsat for stor usikkerhed i hverdagen grundet dårlige og usikre arbejdsvilkår som midlertidige eller korte kontrakter, lav løn. Disse forhold kan føre til social nedjustering og dermed et ringe liv.

Problemerne er absolut til stede. Flere og flere arbejdere i EU, særligt i Sydeuropa, har en hverdag med stor økonomisk usikkerhed, om end problemet er mindre i Danmark. Dog blev det fremhævet, at en ny undersøgelse foretaget af FTF viser, at 83.000 deltidsansatte ud af 400.000 i Danmark, ønsker at arbejde flere timer om ugen, men dette er ikke muligt.

IMG 0419

Enigheden om et fortsat presset arbejdsmarked kunne de to eksperter nikke genkendende til, og de var ligeledes enige om, at den danske flexicuritymodel bliver mere og mere presset. Da de blev spurgt ind til dagpenge og en eventuel fremtidig økonomisk krise, anerkendte begge, at man i Danmark er nødt til at passe på med at udvande dagpengesystemet endnu mere. Værste konsekvens af dette kan blive, at folk ryger ud af systemet og dermed bliver endnu fattigere. Nye politiske initiativer for at forbedre det danske såvel som det europæiske arbejdsmarked var vigtigt for begge eksperter, så vi sikrer ordentlige forhold og arbejde til alle i fremtidens EU.