Vedvarende energi skal fordeles i EU-energinet

Vedvarende energi skal fordeles i EU-energinet

06.10.2017

REPORTAGE. 100 personer deltog, da DEO sammen med Holbæk Bibliotek afholdt debatmødet ”Kan EU redde klimaet?” tirsdag den 3.oktober 2017. Bibliotekets sal var fyldt med energiske og nysgerrige elever fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Af Ruban Arockiam

Sarah Dieckmann, der er klimapolitisk analytiker hos DEO, lagde ud med at ridse klimaudfordringen op. Hvis vi skal undgå uoverskuelige klimaforandringer, skal vi nedbringe vores udledning af CO2 markant og det skal gå hurtigt.

Ifølge Sarah Dieckmann, har EU udfordringer, men også stort potentiale for at føre an i kampen mod klimaforandringerne. Nogle af de muligheder EU har, er blandt andet, at EU kan lave bindende aftaler og kan benytte det indre marked til at regulere konkurrence, varestandarder, energimarked, investeringer og innovation.

Klimapolitik skal, ifølge Sarah Dieckmann, være effektiv, så CO2-reduktionen opnås hurtigt. Det skal også være omkostningseffektivt, så vi sikrer at reduktionen foregår på en samfundsøkonomisk ansvarlig måde. Men klimapolitik skal også være fair, så omkostninger og ulemper ved klimapolitik fordeles retfærdigt, både på globalt niveau, mellem lande og mellem befolkningsgrupper i EU.

Vi skal have et fælles marked for energi i EU

Mads Skafte Jespersen arbejder ved Det Økologiske Råd og har beskæftiget sig med energipolitik i mange år. Han bidrog med et mere teknisk indblik i EU’s energipolitik. Ifølge ham, har vi brug for et elektrificeret energisystem, for at kunne udnytte vedvarende energi som vind- og solkraft i stedet for kul, olie og gas.

Men elektricitet fra sol og vind har den udfordring, at det skal bruges, når det produceres. Man har endnu ikke formået at lagre elektriciteten. Samtidig er vedvarende energi udfordret af, at produktionen ikke nødvendigvis følger udbud og efterspørgsel.

Mads og Sarah

Mads Skafte Jespersen og Sarah Dieckmann debatterer om EU kan redde klimaet

Produktionen af vedvarende energi i Europa er opdelt i et nord og et syd, forklarede Mads Skafte Jespersen. I nord er der meget vindenergi og i syd er der meget solenergi. Derfor skal det være muligt at flytte overskud af vindenergi fra nord til syd, og overskud af solenergi syd til nord, når der er behov for det. Men vi mangler endnu den infrastruktur, der skal til for at kunne flytte energien.

Teknisk og politisk spørgelyst

Eleverne fra Slotshaven Gymnasium stillede spørgsmål til både tekniske og politiske aspekter af EU’s klimaindsats. En af eleverne spurgte, hvad den amerikanske udtræden fra Paris aftalen vil betyde for fremtidens klimapolitik.

Sarah Dieckmann mente, at det kun har øget EU’s indsats mod klimaforandringer, og at det i den forbindelse er meget positivt, at andre store lande som Kina og Indien, ikke har trukket sig fra Paris saftalen i kølvandet. Det er også positivt, at mange af amerikanske delstater har valget at følge aftalen, fortalte hun.

En anden elev ville vide, hvor meget CO2-udledning den grønne omstilling kræver. For produktionen af nye elbiler og vindmøller udleder jo i sig selv en masse CO2.

Mads Skafte Jespersen indrømmede, at omstillingsprocessen er dyr, både i kroner og ører samt i CO2-udledninger. Men han argumenterede for, at det er en langsigtet investering i en fremtid med et samfund baseret på vedvarende energi, der godt kan betale sig.

_________________

Debatmøde: ”Kan EU redde klimaet?" Holbæk

Tirsdag den 3. oktober 2017, Holbæk Bibliotek, Holbæk

Oplægsholdere: Sarah Dieckmann og Mads Skafte Jespersen