Er vi stadig med i Europol? - Aarhus

Er vi stadig med i Europol? - Aarhus

23.05.2017

REPORTAGE – AARHUS. Store sal på Dokk1 var fyldt med over 80 debatlystne mennesker d. 16. maj. Anledningen var den nye Europol-aftale, som Danmark landede med EU den 29. april. De fremmødte var interesserede i at vide, om aftalen i tilstrækkelig grad kan sikre Danmarks sikkerhed.

Dansk nej til afskaffelse af retsforbeholdet
Ballet blev åbnet af Caroline Bindslev, der er analytiker i DEO og projektleder på den ny-publicerede bog i serien ’Samfundstanker’: ”Sikkerhed i et åbent Europa”. Hun skitserede, hvordan de mange terrorangreb i Europa de senere år har skabt et øget politisk fokus på et EU-samarbejde om sikkerhed. Men samtidig blev det et nej den 3. december 2015 til afskaffelse af retsforbeholdet. Spørgsmålet er så, hvordan det stiller os? Og hvorvidt de mange politiske tiltag, der tages for at øge vores sikkerhed i disse år, har en retssikkerhedsmæssig pris?

Euroen Aarhus3

Henning Bøgelund Hansen fortæller om Europol og særaftalen, som Danmark lige har fået. 

Koordineret europæisk politiindsats er altafgørende i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet
Bolden blev grebet af aftenens første debattør, Henning Bøgelund Hansen. Som tidligere chef for den danske afdeling i Europol kunne han guide de fremmødte ind i Europols univers. Det blev fastslået, at Europol ikke i sig selv har udøvende politi, men derimod er en koordinerende EU-institution, der sørger for, at der sker et tæt sikkerhedssamarbejde mellem medlemsstaterne.

For at lette beslutningsgangene og det administrative arbejde er Europol blevet et mere og mere forpligtigende samarbejde – et såkaldt overstatsligt samarbejde. Til dette har vi i Danmark takket nej. Fra salen lød der flere spørgsmål om, hvordan vi som land nu står. ”Vi har fået status af et såkaldt tredjepartsland”, svarede Henning Bøgelund Hansen. ”Vi må indtil videre stadig gerne deltage i det daglige arbejde i Europol, men vi har ikke længere mulighed for at være med at træffe beslutninger. Danskere har ellers traditionelt været nogen af dem der gik foran i Europol-samarbejdet” udtalte Henning Bøgelund Hansen med ærgrelse i stemmen.

Han understregede, at et nej trak i den forkerte retning i forhold til politiets muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Vi skulle hellere tage ved lære af USA; ”Efter 9/11 oprettede amerikanerne Homeland, som netop skaber en stærk koordinerende indsats. Dette var i erkendelse af, at manglende koordinering mellem delstaternes politi kan have katastrofale konsekvenser”.

Euroen Aarhus4

80 deltagere lyttede med, da der blev snakket terrorbekæmpelse og politisamarbejde

Ingen sammenhæng mellem hvor sikre vi føler os, og hvor sikre vi rent faktisk er
Aftenens anden debattør, Rasmus Ugilt Holten Jensen, præsenteret sin terrorforskning og det paradoks, det er, at vi aldrig har levet under så sikre forhold som nu, men stadig føler stort behov for at sikkerhedsliggøre os yderligere ”Objektivt set, har vi har jo aldrig før haft så høj sikkerhed som i dag”, udtalte han. ”Men hvorfor føler vi os så ikke mere sikre?” ville en ung kvinde fra salen vide. Rasmus Ugilt forklarede, at man må skelne mellem en subjektiv følelse af sikkerhed på den ene side og de objektive forhold på den anden. Og det var værd at lægge mærke til, at et stort politisk fokus på terrorbekæmpelse rent faktisk kunne føre til et fald i den subjektive følelse af sikkerhed. Så de mange sikkerhedsforanstaltninger, der foretages for øjeblikket for at dæmme op for terror – kan være medvirkende til at skabe større frygt blandt folk. Desuden argumenterede han for, at frihed og sikkerhed ikke er et nulsumspil, hvor dét at vi giver afkald på frihedsrettigheder og skruer op for sikkerheden, så også rent faktisk giver os mere sikkerhed. Endelig fortalte Rasmus, er der også elementer af drama og begejstring over terror, hvilket bunder i vores grundlæggende behov for at blive bekræftet og lave en skelnen mellem ”de gode og de onde”. Denne begejstring er medierne i høj grad med til at skabe og køre op sagde han.

Euroen Aarhus2
Læs interview med Rasmus Ugilt:  ”Mediernes terrordækning begejstrer os”

Læs interview med Henning Bøgelund Hansen: Konservative politifolk tvunget til at arbejde sammen

Logo Stoettet Af Europanaevnet