Er fri bevægelighed EU's fremtid? - Ringsted

Handlingslammelse i EU, borgerløn og føderale tanker i Ringsted

28.04.2017

REPORTAGE - RINGSTED. Sidste stop i rækken i af debatmøder om fremtiden for EU’s fri bevægelighed foregik i Ringsted, hvor Oplysningsforbundet DEO, LOF Ringsted og AOF Sydvest Sjælland slog pjalterne sammen for at debattere EU’s fremtid med borgerne. Analytikere i DEO, Sarah Dieckmann og Rasmus Nørlem Sørensen, var aftenens oplægsholdere.

Af Mette Frederiksen, DEO København

EU aldrig været mere relevant
EU-skilsmissen Brexit er sat i gang, hvor briterne skal skilles fra mere end 1000 fælles EU-love. Samtidig er det valgår i Europa i Holland, Frankrig, Italien og Tyskland. Der kommer til at ske ændringer, som enten binder Europa tættere sammen eller resulterer i alternative formationer. Til DEO’s intime rundt-om-bordet debat i Ringsted, var der stor spørgelyst og interesse i EU’s fremtid, hvor første spørgsmål lød: ”Hvad er alternativet til ”ren” fri bevægelighed?”

Den frie bevægelighed dækker arbejdskraft, tjenesteydelser, varer samt kapital, og er i kernen i traktaten. ”Løsningen på de problemstillinger der er med den nuværende lovgivning såsom social dumping og lønkonkurrence kunne meget vel være en social søjle, som skulle sikre ”samme løn for samme arbejde, på samme sted” forklarede chefanalytiker i DEO Rasmus Nørlem.

Borgerløn, Tyskland og det store handelsoverskud
Tyskland har i øjeblikket verdens største handelsoverskud. En del af årsagen findes i de lave lønninger, og at deres valuta, euroen, holdes kunstigt nede af de sydeuropæiske lande som har dårligere økonomi. Det resulterer dog i ”working poor” i Tyskland, hvor lønmodtagere befinder sig under fattigdomsgrænsen på trods af fuldtidsansættelse.

Da en højere løn ville påvirke handelsoverskuddet negativt, udbetaler den tyske stat i øjeblikket løntilskud. Et tilskud, som er blevet kritiseret for at være ulovlig statsstøtte, ligesom tilfældet måske ville være det med borgerløn: ”Ville indførslen af borgerløn ikke også blive kritiseret for at være ulovlig statsstøtte?” spurgte salen. Borgerløn er en garanteret basisindkomst til alle borgere i et samfund, som netop nu efterprøves i et stort pilotprojekt i Finland. ”Borgerløn vil til dels blive kritiseret for at være ulovlig statsstøtte. Omvendt er rente- og personfradrag allerede en lovlig integreret del af den danske model, selvom det kunne kritiseres for det samme,” fortalte Sarah Dieckmann.

Ringsted2

Sarah fortæller om formålet med frihandlen indenfor EU's grænser

EU som føderal stat?
I forbindelse med finans- og flygtningekrisen er EU blevet kritiseret for at være handlingslammet. Men dette skyldes måske mest af alt, at EU ikke har magt nok, forklarede Rasmus Nørlem Sørensen: ”I øjeblikket kan EU kun skabe problemer, men ikke løse dem – det har de ikke kompetencer til”.

Dette blev hurtigt fulgt op med et spørgsmål fra salen: ”Er løsningen EU som føderal stat med fælles ministre og direkte folkevalg?” – en anderledes indgangsvinkel i en tid, som ellers er præget af EU-skeptiske vinde. ”Det er der ikke politisk eller folkelig vilje til. EU-skepsissen er for stor. Flere af lande økonomierne er pressede, hvilket er godt illustreret med Christian Jensens seneste udtalelse om, at Danmark ikke sender én krone mere til EU.” uddybede Sarah Dieckmann.

Et større EU-budget ville kunne bruges til omfordeling indenfor EU, hæve lønninger eller løsne op for reglerne i den europæiske centralbank, som ville kunne købe sydeuropæisk statsgæld for fælles at fæstne for gælden.

Ringsted1

Fyraftensdebat rundt om bordet i Ringsted

Er fri bevægelighed EU's fremtid?
Debatmøde om fri bevægelighed og EU's fremtid
Onsdag d. 5. April 2017 kl. 19.00-20.30, AOF Sydvest Sjælland, Ringsted
Oplægsholdere: Rasmus Nørlem Sørensen og Sarah Dieckmann