Er fri bevægelighed EU's fremtid - Næstved

Debat om EU’s fremtid: Et Europa i flere hastigheder tager fart

04.04.2017

REPORTAGE – NÆSTVED. Musikstalden i den historiske Grønnegade Kaserne dannede rammen om et DEO debatmøde om fremtiden for EU's fire friheder, med AOF Næstved & Susålandet som medarrangør, torsdag d. 30. marts. Det handlede både om Brexit, Tysklands stærke position i EU og flygtningekrisen, men også Europol-aftalen.

Af Mette Frederiksen, DEO København

DEO’s chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen og analytiker Sarah Dieckmann var aftenens oplægsholdere. Flere gengangere fra efterårets debatter og nye interesserede var mødt op for at blive klogere på fremtiden i EU. Debatten blev skudt i gang med et oplæg om den del af EU’s fremtid, som vi allerede kender til: Brexit.

Storbritanniens premierminister Theresa May havde netop dagen forinden aktiveret den skæbnesvangre Artikel 50 i Lissabontraktaten, og dermed sat forhandlingerne om Storbritanniens udmeldelse af EU i gang. Derved begynder to års forhandlinger om den britiske skilsmisse med deadline den 29. marts 2019.

I år er der valgår i begge lejre af den tysk-franske akse, og det kan medføre centrale ændringer for EU’s fremtid.

’Working poor’ i Tyskland – men buldrende overskud på handelsbalancen

Aftenens første spørgsmål fra salen relaterede sig til EU’s ulige fremtid: ”Hvad er forklaringen på Tysklands stærke position?”

Tyskland har i øjeblikket verdens største overskud på handelsbalancen. Dette står i skarp kontrast til flere af de sydeuropæiske lande, som har et lavt overskud og dyb offentlig gæld.

Rasmus Nørlem Sørensen forklarede, at Tyskland har lave lønninger – men at eurosamarbejdet forhindrer en naturlig regulering af priserne, som kommer landet til gode: ”Den store efterspørgsel ville normalt få prisen til at stige og dermed eksporten til at falde, men en lav efterspørgsel på andre varer indenfor EU, som det er tilfældet i Sydeuropa, giver kunstigt billige tyske varer og dyre sydeuropæiske. Det er kul på den tyske motor,” forklarede Rasmus Nørlem Sørensen.

Sarah Dieckmann tilføjede: ”Bagsiden af dette er dog ”working poor”, som er tyske lønmodtagere, der lever i fattigdom, selvom de har et arbejde.”

Symptombehandling på flygtningekrisen

”Hvorfor kan EU ikke bare samle penge sammen og sende dem mod syd for at løse flygtningekrisen?” blev der blandt andet spurgt fra salen. Men faktisk er det slet ikke det, de sydeuropæiske lande vil, forklarede Sarah Dieckmann: ”De sydeuropæiske lande kæmper med gæld og vil derfor hellere have en løsere spændetrøje end et større EU-budget.”

Samtidig, forklarede hun, er der flere lande som ikke ønsker at lave en fælles pulje: ”Forklaringen ligger i diskussionen om, hvem der skal forme EU’s fremtid. Udover den fransk-tyske akse som i øjeblikket er svækket af briternes farvel, er der andre stærke landegrupper i spil. Visegrad-landene (Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet) ønsker mere selvbestemmelse og dermed ikke en fælles flygtningepulje.”

Her tilføjede Rasmus Nørlem Sørensen: ”Som det ser ud nu, har EU magt til at skabe problemer, men ikke magten til at løse dem – ud over at symptombehandle ved at sende penge til Tyrkiet og skabe en midlertidig prop i flygtningetilstrømningen.”

Et Europa i flere hastigheder tager fart

EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker fremlagde tidligere på måneden fem scenarier for EU’s fremtid, hvor et af dem indebar et EU i ”flere hastigheder”.

Det ville muliggøre en palet af forskelligartede underaftaler og delsamarbejder EU landene imellem. ”Hvis EU’s fremtid er et samarbejde i flere hastigheder, vil overgangen så ske glidende?” lød det fra salen.

Hertil svarede Rasmus Nørlem Sørensen: ”Et EU i flere hastigheder tager allerede fart nu med diverse forbehold og aftaler, som man kan se det med Schengenaftalen om at ophøre grænsekontrollen EU-landene imellem, hvor flere lande ikke er med.”

Og her supplerede Sarah Dieckmann med aftenens sidste indskud: ”Et andet eksempel er forhandlingerne om den særegne danske Europol-aftale”. DEO kommer til Grønnegade Kaserne igen den 23. Maj 2017 for at fortælle om netop Europol under titlen: ”Er vi stadig med i Europol?”

 

Er fri bevægelighed EU's fremtid?
Debatmøde om fri bevægelighed og EU's fremtid
Torsdag den 30. marts 2017 16-17.30, Musikstalden Grønnegade Kaserne, Næstved
Oplægsholdere: Rasmus Nørlem Sørensen og Sarah Dieckmann