Er fri bevægelighed EUs fremtid? - København

Fri bevægelighed til debat: "Vi kan, og vi skal gøre EU bedre"

28.02.2017

REPORTAGE - KØBENHAVN. Torsdag den 23. februar kl. 17-18.30 var 120 borgere, journalister og eksperter fremmødt i Wegeners Gaard i anledning af DEO’s lancering af anden bog i serien ‘Samfundstanker’. I panelet sad Rina Ronja Kari (FB), Rasmus Nordqvist (Alt), Peter Hummelgaard (S) og chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO.

Af Mette Frederiksen, DEO København

Den frie bevægelighed i EU er hele grundlaget for det indre marked med dets fordele og ulemper, men problemerne opvejes oftest ikke nødvendigvis af fordelene, lød en af konklusionerne fra debatten. Efter indledende oplæg fra paneldeltagerne kastede den aktive sal sig ud i debatten med forskellige spørgsmål: ”Hvilken indflydelse får handelsaftalen CETA for den frie bevægelighed?” og ”Hvad gør vi med den stigende ungdomsarbejdsløshed inden for EU?”

Canadiske og amerikanske datterselskaber på vej
Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet bød som den første ind på debatten: ”Det er vigtigt at holde sig for øje, at CETA først og fremmest muliggør en udstationering af canadiske specialister indenfor vidensfag og ikke omfatter ufaglærte, som tilfældet var det, da der blev åbnet op for østeuropæisk arbejdskraft.” En mere kritisk røst blev straks rejst fra Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU: ”Jeg er bekymret for udnyttelse og for, hvad CETA bringer med sig på sigt. Når den frie bevægelighed også kommer til at gælde Canada, gælder den også for de amerikanske datterselskaber, som måtte befinde sig her.”, hvilket straks udløste klapsalver fra salen.

Boglancering 6
Investeringer eller udgifter

Den frie bevægelighed sikrer muligheden for køb og salg af varer i hele EU, og at arbejdstagere og investeringer kan flyttes frit over grænserne. Det er godt for konkurrencen, men har ikke løst udfordringen med stor ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa. EU holder fortsat fast på stramme budgetkrav i medlemslandenes offentlige sektorer. Noget som strider mod Rasmus Nordqvist fra Alternativet synspunkter: ”Man kan ikke spare sig til et godt samfund. Det er problematisk, at det kun er hvis statens udgifter bliver brugt på motorveje, det bliver set som investeringer. Mens for eksempel penge brugt på uddannelser bliver betragtet som udgifter.”

Boglancering 2
Stor utilfredshed i EU

Den frie bevægelighed begrænser handlemulighederne for EU’s medlemslande og mulighederne for at finde nationale løsninger på den økonomiske krise i et Europa ramt af den radikale, højre populisme. En analyse som Rasmus Nørlem udbyggede: ”Utilfredsheden i Europa sætter sammenhængskraften under pres.” Et udsagn, som der blev spurgt til fra salen fra flere sider: ”Er der overhovedet én politiker, som tør at være ærlig i EU debatten?” og ”Er der ingen positive succeshistorier, som vi kan minde hinanden og franskmændene om op til deres præsidentvalg?”. 

Boglancering 4
Succeshistorier savnes

Uanset standpunktet i forhold til EU nåede panelet omgående enighed om, at EU-debatten i Danmark er for svag og i forhold til, hvad EU betyder for dansk politik . Det fredsbevarende projekt, som EU har været de seneste 70 år, mangler solidaritet og en fair fordeling af det overskud på betalingsbalancen, som Tyskland og de multinationale virksomheder på nuværende tidspunkt sidder på, så det kommer alle samfundsgrupper til gavn: ”Problemet er ikke at få fortalt succeshistorierne, men at skabe politiske løsninger, som  borgerne oplever som succeser.” rundede DEO’s Rasmus Nørlem Sørensen debatten af. De aktive fremmødte vidnede om, at der er et fundament og incitament til at forbedre reguleringen af den fri bevægelighed i EU, som Rasmus Nordqvist udtrykte det: ”Vi kan, og vi skal gøre EU bedre.”

 

Boglancering 7

P1-Programmet 'Europa lige nu' var mødt op for at  rapportere fra mødet.

 

Boglancering 1

Efter debatmødet fortsatte snakken om EU's fremtid blandt de fremmødte.

 

Boglancering 3

Peter Hummelgaard (S) i samtale med de debatlystne fremmødte

 

Er fri bevægelighed EU's fremtid?
Debatmøde og boglancering om fri bevægelighed og EU's fremtid
Torsdag den 23. februar 2017 kl. 17-18.30, Wegeners Gaard, København
Oplægsholdere: Rasmus Nørlem Sørensen, Rina Ronja Kari, Rasmus Nordqvist og Peter Hummelgaard