Demokratisering af EU fordrer mere EU-integration

Demokratisering af EU fordrer mere EU-integration

23.11.2017

REPORTAGE. 25 borgere mødte op til DEO’s debatmøde ”Kan EU gøres demokratisk?” på Hovedbiblioteket i Aalborg, 21. november 2017, til åben debat om EU’s demokratiske udfordringer.

Af Mathilde Møller Christensen

DEO’s analytikere og demokratieksperter, Caroline Bindslev og Jesper Vestermark Køber, klædte deltagerne på med viden om alt fra legitimitetskrisens omfang og lobbyisme til de forskellige opfattelser af demokrati, der findes på tværs af EU, samt åbenhedsproblemet omkring blandt andet trilogmøderne.

Idéen om indføring af borgerkonventer med formål om at skabe mere borgerinddragelse i de politiske beslutningsprocesser i EU blev diskuteret. En idé, som eksempelvis Emmanuel Macron har bragt på dagsordenen.

”Det ville medføre større mangfoldighed og indflydelse frem for osteklokkementaliteten, hvor vi ser en snæver kreds af embedsmænd, samt en beslutningsproces afkoblet fra virkeligheden,” fortalte Caroline Bindslev.

pub siden

En deltager spurgte ind til NGO’ernes betydning i de politiske processer og om hvordan de repræsenterer befolkningerne. Caroline Bindslev fortalte, at NGO’erne er en vigtig modvægt til virksomhederne, som udøver lobbyisme i EU, i og med at NGO’erne repræsenterer civilsamfundet.

Det er svært at tale om et repræsenteret europæisk folk, tilføjede Jesper Vestermark Køber. ”Interesseorganisationerne er nok det nærmeste vi kommer på, at nogens interesser bliver dækket ind i EU politik,” uddybede han. 

Demokratiseringen af EU blev også debatteret, da en borger påpegede, at hvis magten skal være legitim, så er det nødvendigt med en folkelig tilslutning dertil. Caroline Bindslev fortalte om de forskellige deltagelseskanaler, som allerede eksisterer i EU, blandt andet borgerinitiativet og valgdeltagelse til Parlamentsvalgene.

Jesper Vestermark Køber tilføjede, at ”snakker man om demokratisering af EU, så snakker man også om yderligere integration på flere områder.”

 spørgsmål

Aktiv debat blandt deltagerne

______

Debatmøde: ”Kan EU gøres demokratisk? – Aalborg”

Tirsdag den 21. november 2017, Hovedbiblioteket, Aalborg

Oplægsholdere: Caroline Bindslev og Jesper Vestermark Køber