Viggo Kampmann og Danmarks vej til EU - København

Viggo Kampmann og Danmarks vej ind i EU

25.01.2017

REPORTAGE KØBENHAVN. Der var fuldt hus, da DEO inviterede til debat med journalist Poul Smidt i anledning af hans nyudgivne biografi om tidligere statsminister, Viggo Kampmann. I alt var 100 mennesker mødt op til fortællinger om en af efterkrigstidens centrale, danske politikere.

Poul Smidt var inviteret til at tale om sin bog og det tidlige europæiske samarbejde. Kampmann så nemlig integration og samarbejde som en vej til dansk og europæisk velstand. Den nye bog fylder ifølge anmelderne et hul i historieskrivningen, om en banebrydende politiker som har spillet en afgørende rolle for Danmarks tidlige forhold til overnationalt samarbejde i Europa.

Sarah Dieckmann fra Oplysningsforbundet DEO var ordstyrer denne aften, og præsenterede Poul Smidt og hans flotte karriere som journalist og international rådgiver.

Markedet gav nye muligheder

Det blev fremhævet af Smidt fra talerstolen, at Viggo Kampmann var en politiker som viste vej, og blev beskrevet som ”et politisk fyrtårn”. Kampmann var finansminister i syv år i H.C. Hansens regering i 1950-erne, og overtog efterfølgende statsministerposten i 1960 som han besad til 1962.

DSC 0098

Smidt fortalte i sit foredrag, at H.C. Hansen i 50-erne var den autoritative stemme, men at det imidlertid bag frontfiguren Hansen, var Kampmann i sin post som finansminister, der var initiativtager og formede nye tanker om, hvordan velfærdssamfundet skulle bygges.

Kampmanns grundlæggende ide, var ifølge Smidt, at støtte udviklingen af velfærdssamfundet gennem det frie marked og markedsdannelser. Som socialdemokrat mente Kampmann, at markedet gav nye muligheder for velfærd, og han argumenterede imod sine egne partifæller, der afviste fordelene ved det frie marked.

Socialdemokrater kan lære af Kampmann

Poul Smidt placerede Kampmann ind i datidens globale kontekst med kold krig, NATO-medlemskab og Marshallhjælp, og trak linjer op til det europæiske samarbejde i dag i forbindelse med Brexit-afstemningen og flygtningesituationen.

DSC 0119

Afslutningsvis modtog Smidt spørgsmål fra salen, blandt andet om hvad nutidens socialdemokrater kan lære af Viggo Kampmann. Til dette svarede Smidt at Kampmann var en fremadskuende demokrat, der opbyggede fornuftige politiske alliancer på tværs af partier for at få politisk gennemslag, og at han havde en speciel evne til at skabe politiske venner i kraft af sin indsigt og viden, som nutidens socialdemokrater også burde drage lærdom af.

Publikum var også nysgerrige efter at vide, hvad Smidt selv stemte i den danske folkeafstemning om EU-medlemskab tilbage i 1972.  Smidt svarede, at han stemte nej den gang, fordi han ikke var en del af debatten, men at han efterfølgende mener, at et forpligtende fællesskab i EU er nøglen til Europas fremtid.

Viggo Kampmann og Danmarks vej ind i EU
Dato: 30/8 2016
Vartov, København
Kl.17-18.30
Oplægsholder: Poul Smidt