Hvad er EU's fremtid? - SUNDEVED

Hvad er EU's fremtid?

30.01.2017

REPORTAGE - SUNDEVED EFTERSKOLE. Omkring 170 elever, lærere og udefrakommende var med på Sundeved Efterskole tirsdag den 25. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat blandt Carl Holst (V), Hans Hansen (FB) og Catja C. Gaebel (K).

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Sundeved Efterskole, lagde Marie Sand Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom hun både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning. 

”Nogle mener at EU bestemmer for meget, mens andre mener at EU ikke har magt nok til at løse de grænseoverskridende problemstillinger, ” forklarede Marie. Og satte rammerne for den politiske debat med spørgsmålet ”Hvordan mener i EU skal løse de store udfordringer vi står overfor og hvordan ønsker i fremtidens EU kommer til at se ud?”

Herefter startede en debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

Debatarrangementet fulgte en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande, magtfulde interessenter og journalister, havde forhandlet sig frem til hvordan EU skal håndtere de store udfordringer vi står overfor.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 25/10 2016
Sundeved Efterskole, Aabenraa
kl.19-20.45
Oplægsholdere: Carl Holst (V), Hans Hansen (FB) og Catja C. Gaebel (K).