Hvad er EU's fremtid? - SKOVLUND

Hvad er EU's fremtid?

31.01.2017

REPORTAGE - SKOVLUND EFTERSKOLE: Omkring 120 elever og lærer fra Skovlund Efterskole og Varde gymnasium samt lokale borgere var med på Skovlunde Efterskole mandag den 31. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat.

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Skovlund Efterskole, lagde Marie Sand Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom hun både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning.

”Nogle mener at EU bestemmer for meget, mens andre mener at EU ikke har magt nok til at løse de grænseoverskridende problemstillinger, ” forklarede Marie. Og satte rammerne for den politiske debat med spørgsmålet ”Hvordan mener i EU skal løse de store udfordringer vi står overfor og hvordan ønsker i fremtidens EU kommer til at se ud?”

Det lokale folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen, går ind for et stærkere og bedre samarbejde i EU. Anni arbejder for et stærkt samarbejde om grænseoverskridende problemer. Hun kom både omkring behovet for et samarbejde om flygtninge og en fælles indsats mod terror og kriminalitet. Venstre gør, hvad de kan, for at Danmark kan forblive i Europol.

EU skal ikke bestemme alt

Hvis ikke det lykkes at få en parallelaftale, går Anni helt personligt ind for en ny afstemning om retsforbeholdet. Anni mener, at EU skal blande sig udenom det, der bedst løses nationalt. Eksempelvis skal EU ikke blande sig i, hvem vi udbetaler børnecheck til, og om der skal være en lovfæstet andel af kvinder i bestyrelser. Venstre kæmper for at få nedsat de alt for høje krav om nedsættelse af ammoniakudledning fra landbruget, som den tidligere regering har forpligtet Danmark til. 

Folketingsmedlem for socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, arbejder til hverdag med EU i miljøudvalget, hvor de giver beslutningsmandater til rådsmøder. De har netop taget stilling til, om der skal forbydes endnu et kemikalie i EU. Christian mener, at hvis et problem kan håndteres nationalt, skal det håndteres nationalt.

EU skal eksempelvis ikke blande sig i skattepolitik, strafferammer og den danske model, hvor løn bliver forhandlet lokalt. De grænseoverskridende problemer, mener han, skal håndteres i EU. Flygtningekrisen er et problem, som tydeligvis ikke kan håndteres nationalt, så vi skal håndtere det kollektivt. Men det er et komplekst og følsomt område, så det kommer til at tage lang tid at nå frem til løsninger, alle er med på.

Håb om dansk EU-exit

Thorkild Sohn fra Folkebevægelsen mod EU problematiserede, at EU er et overstatsligt samarbejde. Han mener, at hverken Danmark eller befolkningerne har nogen indflydelse på EU. Vi skal i stedet samarbejde i mellemstatslige organer som Europarådet og FN. Han glæder sig, over at englænderne med Brexit har taget deres selvstændighed tilbage og håber på et DanExit.

Herefter startede en debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 31/10 2016
Skovlund Efterskole, Ansager
Kl.19-20.45
Oplægsholdere: Christian Rabjerg Madsen (S), Thorkild Sohn (FB), Anni Matthiesen (V)