Hvad er EU's fremtid? - RYTMISKE

Hvad er EU's fremtid?

03.02.2017

REPORTAGE - DEN RYTMISKE EFTERSKOLE: Omkring 100 elever og lærer fra den Rytmiske Efterskole samt lokale borgere var med torsdag den 10. november, hvor EU’s fremtid var til politisk debat. Blandt debattørerne var Eva Flyvholm (EL), Karsten Hønge (SF) og Trine Bramsen (S).

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Den Rytmiske Efterskole, lagde Marie Sand Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom han både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning.
Herefter startede debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

En mere social union

Eva Flyvholm lagde ud med at sige, at hun synes, at der skal ske noget helt nyt. Hun vil arbejde for demokratiske forandringer. Hun ønsker et mere socialt Europa, hvor landende ikke bliver presset til at føre en sparepolitik og et opgør med gamle bureaukratiske instanser.

Eva mener det er på tide vi tør udfordre EU's regler, ved eksempelvis at forbyde hormonforstyrrende stoffer på trods af at de er lovlige i EU.
Grænseoverskridende forurening

Trine Bramsen er først og fremmest tilhænger af EU, fordi det sikrer fred og stabilitet i Europa. Hun sammenligner EU med et orkester. Hvis nogle melder sig ud, eller ikke vil være med i dele af samarbejdet, svarer det til, at en musiker ikke vil spille med på dette og hint nummer. Hvis alle gør det, kan orkestret jo ikke fungere.

Hun beklager Brexit, fordi det sætter en stopper for den fri bevægelighed. Trine fremhæver, at det er vigtigt, at have en fælles miljøpolitik, fordi det ikke er godt nok, at vi har en fornuftig miljøpolitik i Danmark, da forurening bevæger sig på tværs af grænser.

Krigen skal kæmpes i forhandlingslokalerne

Karsten Hønge fra SF synes EU er god i sin grundkonstruktion. Samarbejdet er svært, fordi der er store afstande. Uanset besværligheder og fejl er det i EU de politiske kampe foregår, og det er bedre at slås i forhandlingslokalerne end på slagmarken.
Karsten fremhæver politiske resultater, som eksempelvis at langt de fleste vådområder og tiltag der er taget for at beskytte kystområder i Danmark, på trods af lokal modstand, er kommet til verden, fordi de er vedtaget i EU.

Herefter fulgte en livlig debat, hvor der blev diskuteret flygtningeaftaler med Tyrkiet, Brexit og frihandel.

Debatarrangementet fulgte efter en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande og magtfulde interessenter, forhandlede sig frem til hvordan EU skal håndtere sine udfordringer.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 7/11 2016
Den Rytmiske Efterskole, Asperup
Kl.19-20.45
Oplægsholdere: Eva Flyvholm (EL), Karsten Hønge (SF) og Trine Bramsen (S).