Hvad er EU's fremtid? - REJSBY

Hvad er EU's fremtid?

31.01.2017

REPORTAGE - REJSBY: Omkring 150 elever, lærere og udefrakommende var med på Rejsby Europæiske Efterskole torsdag den 27. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat blandt Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) og Maya-Louise Ryum Nielsen (EL).

Efter en dag med et EU-topmøde-rollespil på Rejsby Europæiske Efterskole startede Marianne Nårstad Jensen, praktikant i DEO, ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: økonomisk krise, flygtningekrise og demokratisk underskud.

Herefter startede debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer, og det engagerede publikum bidrog med mange spørgsmål og kommentarer undervejs. Debatten behandlede en række temaer, og der blev spurgt ind til flygtningesituationen, Brexit, det danske retsforbehold, det indre marked og den frie bevægelighed samt forhandlinger om tyrkisk medlemskab af EU.

Anni Matthiesen, folketingsmedlem for Venstre, mener, at vi skal fortsætte det europæiske fællesskab, men at den skepsis til EU der breder sig i Europa skal tages alvorligt. Derfor er det vigtigt at tale om, hvorfor vi i det hele taget skal have et EU. Anni mener, at vi har et EU-fællesskab, der skal løse flygtningekrisen, og at det vigtigste er at hjælpe flygtninge i nærområderne og begrænse tilstrømningen til Danmark til et håndterligt antal.

Europæisk højredrejning er bekymrende

På spørgsmål om de højreekstreme bevægelsers fremmarch i Europa svarede Anni, at hun deler bekymringen og samtidig er bekymret for, at partiet Nye Borgerlige i Danmark bliver valgt ind i Folketinget, fordi det vil rykke det politiske landskab i Danmark yderligere til højre. Annis bud var, at partierne i midten må stå mere sammen for ikke at overbyde hinanden mod højre.

Troels Ravn, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, problematiserede, at EU ofte bliver gjort til problemet fremfor at blive fremstillet som løsningen på de aktuelle problemer, vi ser i Europa.

Troels mener, at EU’s identitetskrise hænger sammen med de store udfordringer, vi står overfor, som gør at rigtig mange mennesker føler sig utrygge, hvilket bidrager til, at mange borgere har mistet tilliden til EU. Hvis ikke tilliden til EU bygges op, kan man i sidste ende risikere, at EU smuldrer. Ifølge Troels må EU fokusere på at styrke de ydre grænser og tage fat i skattely med pengemænd, der ikke bidrager til fællesskabet. Troels understreger, at medlemsstaterne skal tage stilling til flygtningesituationen som nationalstater, men at EU er et sted, hvor lande skal samarbejde om at tage ansvar og finde frem til forpligtende fordelingsnøgler, som også Danmark skal deltage i.

Demokratisk underskud i EU

Maya-Louise Nielsen fra Enhedslisten er skeptisk overfor den organisation, EU har udviklet sig til. Der er et demokratisk underskud og for stor afstand mellem folket og politikere i Bruxelles. Maya lagde vægt på, at Danmark skal leve op til FN’s flygtningekonvention og føre en ansvarlig flygtningepolitik.

Hun nævnte, at hun er Venligboer og har taget hånd om en enlig syrisk flygtning på 20 år, der har en svær tid uden sine forældre. På spørgsmål om hvor mange flygtninge Danmark kan modtage, mener Maya, at vi ikke har nået grænsen, og at det at modtage flygtninge ikke er økonomisk uhåndterlig for Danmark. Selv om der er en del udgifter ved ankomsten, kan flygtninge være en god investering, fordi de efter 5-10 år tjener sig selv ind, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og bidrager som skattebetalere i fællesskabet.

Politikerne tog også stilling til Brexit og hvilken betydning, det har for Danmark, at Storbritannien skal melde sig ud af den Europæiske Union. Anni påpegede, at vi ikke blander os i briternes beslutning, men hun fremhævede, at en god skilsmisse er i Danmarks interesse og indebærer, at vi må sikre gode handelsaftaler med briterne, noget som Venstres regering allerede er i gang med. Anni mener også, at Brexit kan være med til at styrke sammenholdet i EU, og at man vil se et tættere samarbejde i fremtiden.

Fri bevægelighed fører til Brexit

Samtidig blev det også sagt, at der er områder, hvor EU blander sig for meget, og at det kan have bidraget til, at briterne vil ud af samarbejdet. Her udtalte Troels, at hovedgrunden til, at briterne meldte sig ud, var arbejdskraftens frie bevægelighed, da østeuropæere kom ind og overtog arbejdspladser i Storbritannien.

Afslutningsvis kom alle politikerne med en appel til publikum om vigtigheden af at involvere sig, diskutere og blande sig i politik. ”Tag nysgerrigheden med jer ud i verden”, udtalte Maya til sidst i debatten.

Debatarrangementet fulgte efter en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande, magtfulde interessenter og journalister, havde forhandlet sig frem til, hvordan EU skal håndtere de store udfordringer, vi står overfor.

Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 27/10 2016
Rejsby Efterskole, Skærbæk
Kl.19-20.45
Oplægsholdere: Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) og Maya-Louise Ryum Nielsen (EL).