Hvad er EU's fremtid? - HÅRSLEV

Hvad er EU's fremtid?

30.01.2017

REPORTAGE - HÅRSLEV EFTERSKOLE: Omkring 100 elever, lærere og udefrakommende var med på Hårslev Efterskole tirsdag den 11. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat blandt Kenneth Kristensen Berth (DF), Karen Melchior (R) og Jean Thierry (N).

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Hårslev Efterskole, lagde Marie Sand Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom hun både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning.

Nogle mener at EU bestemmer for meget, mens andre mener at EU ikke har magt nok til at løse de grænseoverskridende problemstillinger, ” forklarede Marie. Og satte rammerne for den politiske debat med spørgsmålet ”Hvordan mener i EU skal løse de store udfordringer vi står overfor og hvordan ønsker i fremtidens EU kommer til at se ud?”

Herefter startede en debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

EU er et ægteskab

Karen Melchior fra de Radikale ser EU som et ægteskab. Karen lagde vægt på at: ”Der er forskellige forpligtelser alt efter om man er venner, kærester, gift. EU er et ægteskab. Landene er så tæt knyttet, at vi kan stole på hinanden."

Det betyder, at hvis vi har lavet en aftale, skal det overholdes, fordi vi har skrevet under på nogle betingelser. Derfor er det ok, at vi kan blive stemt ned og blive tvunget ting, vi egentlig ikke ønsker. Men det at vi har giftet os, betyder ikke at vi stopper med at være os selv.

Jean Thierry fra Folkebevægelsen mod EU ønsker sig et mere demokratisk internationalt samarbejde end EU. Jean beklager at EU er en topstyret union der uden UK dækker knap 6% af verdens befolkning. Han mener at ”Vi, i stedet for EU, skal indgå i et bredere samarbejde. Vi er allerede med i masser af reelt internationalt samarbejde, f.eks. Europarådet, OSCE, Nordisk Råd samt FN/ECE/UNESCO/UNICEF. Udenfor EU kan EFTA sikre udenrigshandelen. Verden er større end EU."

EU har ingen fremtid

Kenneth Kristensen Berth medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti starter ud med at sige ”EU's fremtid kort sagt: Der er ikke nogen.” Han nuancerede det herefter ved at skitsere de meget forskellige interesser, som medlemslandene har, og pointerede at hvis ikke EU finder en ny måde at lave politik på, har EU ikke en fremtid.

Debatarrangementet fulgte en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande, magtfulde interessenter og journalister, havde forhandlet sig frem til hvordan EU skal håndtere de store udfordringer vi står overfor.

Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 11/10 2016
Hårslev Efterskole, Næstved
Kl.19-20.45
Kenneth Kristensen Berth (DF), Karen Melchior (R) og Jean Thierry (N).