Hvad er EU's fremtid? - DEJBJERGLUND

Hvad er EU's fremtid?

31.01.2017

REPORTAGE - DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. Omkring 150 elever og lærer, og en snes lokale borgere var med på Dejbjerglund Efterskole, hvor EU’s fremtid var til politisk debat. Blandt debattørerne var Esben Lunde Larsen (V), Andreas Steenberg (RV) og Thorkild Sohn (FB).

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Dejbjerglund Efterskole , lagde Marie Sand Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom hun både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning.

”Nogle mener at EU bestemmer for meget, mens andre mener at EU ikke har magt nok til at løse de grænseoverskridende problemstillinger, ” forklarede Marie. Og satte rammerne for den politiske debat med spørgsmålet ”Hvordan mener i EU skal løse de store udfordringer vi står overfor og hvordan ønsker i fremtidens EU kommer til at se ud?”

Brexit svækker dansk indflydelse i EU

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indledte med at redegøre for, hvordan regeringen har arbejdet med Brexit. Han beklagede at englænderne vil melde sig ud af EU, og påpeger at det vi svække Danmarks indflydelse, da vi på mage politikområder arbejder for samme politiske linje som briterne. 

Herefter startede en debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

For folketingsmedlem Andreas Steenberg fra Radikale Venstre handler EU og FN om, at verden ikke stopper ved de nationale grænser. Vi har brug for internationale samarbejder der kan sætte nationalstater på plads. De største overgreb er foretaget af nationalstater,

Vi har set utallige krænkelser af mindretal, et eksempel i EU er Polens behandling af homoseksuelle. Andreas mener modsat regeringen og socialdemokratiet ikke, at vi skal skræmme flygtninge fra at søge asyl i Danmark, ved at give dem kummerlige vilkår. EU bør, sammen med USA, hjælpe med at løse de konflikter og forbedre de dårlige vilkår i de områder folk flygter fra. Ikke ved at invadere, men ved at støtte fredsvarende interventioner.

Åbne grænser, men...

Vi bør oprette steder lokalt, hvor der kan søges asyl, gerne gennem FN. I nuværende situation er aftaler med nabolande, som den med Tyrkiet er nødvendige. Vi skulle bare have stillet krav om overholdelse af menneskerettigheder. 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen går også ind for åbne grænser. Men mener at det lige nu er nødvendigt at lukke dem. Danmark skal tage imod folk der er forfulgt. Vi skal hjælper de mennesker der er flygtninge, mens de er flygtninge. Derefter skal de som udgangspunkt hjem. Esben slutter af med at sige at Danmark er et velstående land. Vi har indflydelse i EU. En indflydelse vi vil miste ved at stå udenfor.

Thorkild Sohn fra Folkebevægelsen mod EU problematiserede, at EU er et overstatsligt samarbejde. Han mener, at hverken Danmark eller befolkningerne har indflydelse på EU. Thorkild mener, at Danmark skal melde sig ud af EU og i stedet samarbejde med andre gennem mellemstatslige organer som Europarådet og FN. Han glæder sig over, at englænderne med Brexit har taget deres selvstændighed tilbage, og håber på et DanExit.

Debatarrangementet fulgte en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande, magtfulde interessenter og journalister, havde forhandlet sig frem til hvordan EU skal håndtere de store udfordringer vi står overfor.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 3/11 2016
Dejbjerglund Efterskole, Skjern
Kl.19-20.45
Oplægsholdere: Esben Lunde Larsen (V), Andreas Steenberg (RV) og Thorkild Sohn (FB).