Hvad vil vi med bankerne? - randers

Hvad vil vi med bankerne?

06.02.2017

REPORTAGE - RANDERS: DEO havde inviteret til debat om bankernes rolle i samfundet. Tre eksperter var taget med til Randers, for at både oplyse og debattere med de 25 deltagere, som var mødt op, og klar til debat om hvad vores samfund vil med bankerne.

Sarah Deickmann fra DEO styrede slagets gang på Randers Hovedbibliotek, hvor de tre eksperter fik lov til at udlægge deres syn på bankernes samfundsansvar, og efterfølgende var det publikum, der fik ordet.


Anders Lundkvist, politisk økonom og tidligere professor ved Aalborg Universitet, var mødt op for at snakke om hvilken rolle banker spiller for samfundsøkonomien. Yderligere snakkede Anders om hvordan samfundet regulerer bankerne, og om der overhovedet er råderum og vilje til det fra politisk side. Endelig kom han ind på hvad der skete under finanskrisen, hvordan tingene forholder sig i dag, og hvordan vi kommer videre herfra.

Eksperter


Peter Wissing, filialdirektør i Merkur Andelskasse, Aarhus var også mødt op denne aften for at diskutere bankernes rolle i samfundet. Peter snakkede om det ansvar, som bankerne har overfor det samfund som de jo trods alt er en del af. Han snakkede om hvordan man i Merkur Andelskasse har en filosofi om, at en bank skal være en bæredygtig bank, og hvordan en bæredygtig bank sagtens kan være en god forretning for både kunder og banken.

Publikum


Tune Revsgaard Nielsen fra Gode Penge var sidste ekspertdeltager, der var taget med til Randers. Tune fortalte om hvorfor han og Gode Penge mener, at vi har brug for at tænke penge og banker på en ny måde, så bankerne får knap så meget magt, og så en ny finanskrise kan blive, hvis ikke undgået, så i hvert fald minimeret. Tune snakkede også om vigtigheden i at bekæmpe den voksende ulighed, hvilket ifølge Tune også medfører en gentænkning af vores bank- og pengesystem.

Hvad vil vi med bankerne?
Dato: 23/11 2016
Randers Hovedbibliotek
Kl.17-18.30
Oplægsholdere: Tune Revsgaard Nielsen, Peter Wissing, Anders Lundkvist 

Arrangementet var støttet af Europa-Nævnet

Logo Stoettet Af Europanaevnet