Hvad vil vi med bankerne? næstved

Hvad vil vi med bankerne?

06.02.2017

REPORTAGE - NÆSTVED. Bankernes størrelse er den største trussel mod demokratiet, lød en af konklusionerne, da Oplysningsforbundet DEO i samarbejde med AOF Næstved og Susålandet satte bankerne til debat i Musikstalden i Grønnegade Kulturcenters flotte, historiske ryttergård. I alt var 50 mennesker mødt op for at debattere bankernes rolle i samfundet.

Omkring 50 borgere havde vovet sig ud i aftenregnen for at debattere bankernes rolle i samfundet tirsdag den 15. november. Og det gik ikke stille for sig. Bankernes samfundsrolle og betydning for den enkelte borger kom til udtryk til aftenens engagerede og livlig debat. Aftenens debatpanel bestod af tre eksperter: Lars Petersson, direktør i Sparekassen Sjælland, Jonas Jensen fra foreningen Gode Penge og Finn Østrup, som er professor i økonomi ved CBS.

Panel

Finn Østrup lagde ud med at forklare, at økonomiske kriser kommer og går. Ifølge ham, er der er en overordnet tendens til, at der er kriser en gang imellem: ”Der er masser af teorier om finansielle kriser og hvorfor de opstår. Det kan vi diskutere fra i dag og til dommedag. Det eneste sikre, vi kan sige er, at kriser opstår og vi har ikke set den sidste krise.

Ifølge ham er spørgsmålet i stedet, hvordan man håndterer dem. I den forbindelse er Danmark ikke verdensmestre: ”Dansk økonomi er stadig ikke kommet sig over krisen i 2008-09, og Danmark er et af de lande, der har klaret sig dårligst under krisen,” fortalte han blandt andet.

Banker er masseødelæggelsesvåben i finansverdenen


Lars Petersson lagde ud med en skarp kritik af bankernes rolle i finanskrisen. ”Ekstrem grådighed er en af grundene til krisen,” forklarede han.

Oveni dette, er bankerne blevet så store at de nationale regeringer må hjælpe bankerne hvis de kommer i økonomiske vanskeligheder. ”Har Danmark, Europa og verden for mange banker? Det tror jeg ikke, men vi har for store banker. De agerer masseødelæggelsesvåben indenfor finansverden. Det er den største trussel mod ethvert demokratisk samfund.

Og ifølge Lars Petersson, går udviklingen den helt forkerte vej: ”De store banker har lukket 400 filialer de sidste år – det er en skandale. Deres samfundsansvar er ikke-eksisterende.

Salen

Stor bank - stor risiko

Denne pointe var Finn Østrup enig i. Han påpegede også den risiko der er, ved at have for store banker: ”Vi skal have flere små banker. Danske Bank er den fjerde største bank i verden, baseret på landets størrelse. Det er utrolig risikofyldt.


Efter finanskrisen har især de store banker mødt hård kritik i den offentlige debat. EU har som svar på finanskrisen arbejdet med en bankunion, der skal gælde for alle euro-landene og de øvrige EU-lande, der vil tilslutte sig. Den skal vi i Danmark på et tidspunkt tage stilling til, om vi vil være med i.

Ifølge Finn Østrup, skal man dog ikke længere kun se på regeringens handleplan, da mange beslutninger om bankregulering sker udenfor Christiansborgs vægge. ”Der har været en tendens inden for de sidste 30 år til, at alle de her regler bliver fastsat internationalt i stedet for nationalt,” forklarede han.

Da programmet var slut, fortsatte deltagerne i livlig snak med oplægsholderne om bankerne over kaffe og kage serveret af AOF.

Hvad vil vi med bankerne?
Dato: 15/11 2016
Grønnegade Kulturcenter, Næstved
Kl.19-20.30
Oplægsholdere: Lars Petersson, Jonas Jensen og Finn Østrup

 

Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet

Logo Stoettet Af Europanaevnet