KLIMADEBAT Der er grænser for de politiske ambitioner, lyder det fra el-branchen

KLIMADEBAT: Der er grænser for de politiske ambitioner, lyder det fra el-branchen

14.09.2017

INTERVIEW. EU-Kommissionen presser på for markante CO2-reduktioner i år 2050. Elselskaberne øjner chancer for at få en større bid af transportkagen med elbiler og tog. Men Kristian Ruby, generalsekretær hos brancheorganisationen EURELECTRIC, advarer om for strenge krav til producenterne.

Af Maria Rosenberg Rasmussen

Der er kamp om EU-Kommissionens opmærksomhed og gunst. Sidst på året vil Kommissionen fremlægge nye standarder for, hvor meget CO2 nye person- og varebiler må udlede i år 2030 og 2050. Kursen for et langt grønnere EU med store reduktioner af CO2-udledningen er sat, og derfor forbereder bilindustrien, gamle som nye spillere, sig på Kommissionens krav til fremtidens biler.

Hos brancheorganisationen EURELECTRIC presser man ligeledes på de politiske kanaler for at få Europa-Kommissionen til at se deres vej.   

”Der er brug for elektricitet inden for transportsektoren med elbiler og tog, men også indenfor varmesektoren, hvor naturgassen fylder meget, er der mange muligheder for at gøre det på en smartere måde”, udtaler Kristian Ruby.

Læs også interview med Concitos internationale direktør Jarl Krausing: ”Der mangler en modig plan for omlægning af landbruget.”

Derfor ærgrer det den danske generalsekretær, at der i EU’s fællesbudget ikke er afsat flere økonomiske midler til området. For det er skiftet fra gas til el, han mener, der er nødvendigt. Kristian Ruby udtaler:

”Helt konkret mener vi, EU skal prioritere el-infrastrukturen overfor gas-infrastrukturen, hvilket ikke er tilfældet i dag. Kommissionen skal gå langt mere til stålet, når det kommer til for eksempel ladestationer til elbiler. De skal indtænkes i dagens byudvikling, og her mener vi, at Kommissionen og de andre parter kunne være endnu mere fremsynede, så også de kommercielle bygninger og butikker om 10-20 år har stationer, der gør det attraktivt at vælge el frem for benzin”.

Ambitiøse krav kan føre til fusk

Ifølge Kristian Ruby er de politiske målsætninger essentielle i omstillingen til et grønnere EU, men samtidig skal industrien stilles overfor krav, som er realistiske, og derfor er der grænser for, hvor ambitiøse EU’s politiske systemer kan tillade sig at være.

Han mener, de eksisterende standarder var én af årsagerne til Volkswagen-skandalen, der foldede sig ud i 2015. Her viste det sig, at den tyske bilgigant i en årrække havde snydt med de tekniske målinger af CO2-udslippet for dieselmotorer for at overholde EU’s regler på området. Deres tekniske løsningerne matchede ikke EU’s krav.

”Dieselskandalen handlede om, at det var rigtig svært at nå de mål, der var blevet sat på EU-niveau med de gængse teknologier. Derfor bliver de politiske krav nødt til at være realistiske, men det er ikke let, og man skal gøre det på en balanceret måde”, siger han og uddyber:

”På den ene side er der en risiko for, at man gør det så ambitiøst, at virksomheder ikke kan levere, og hvor man dræber dem med en urealistisk vision, hvor kun de kinesiske el-biler kan være med. Den anden risiko er, at ambitionerne bliver så udvandede, at man ikke får et reelt innovationsincitament.”

Mød Kristian Ruby på DEOs klimakonference, torsdag den 21. september