Skal EU indføre mindsteløn? - Næstved

Mandag den 27. april 2020, kl. 19.00-21.00

Grønnegade Kaserne Kulturcenter, Musikstalden (14A) Grønnegade 10, 4700 Næstved

Debatmøde om europæisk arbejdsmarkedspolitik

Skal EU indføre mindsteløn?

Den nye EU-Kommission præsenterer i løbet af foråret deres forslag om en europæisk mindsteløn. Men hvordan vil det påvirke den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsvilkår?

Nye regler giver EU-borgere ret til dagpenge og snart kan en fælles mindsteløn være på vej. Skaber det fair bevægelighed for EU-borgere eller grobund for social dumping? Hvilken rolle bør EU spille på social- og beskæftigelsesområdet?

Kom til debat om fremtidens social- og arbejdsmarkedspolitik, hvor vi zoomer ind på den rolle som EU spiller i dens udformning. Særligt spændende bliver det nemlig med forslaget om en europæisk mindsteløn, som kommissionsformand Ursula von der Leyen har advokeret for siden sin tiltrædelse. Her får vi både input fra eksperter, og hører politikernes bud på hvilken rolle EU bør spille i den danske model. 

Program: 

19.00 EU's sociale søjle: Hvordan vil det nyvalgte EU-parlament og EU-Kommussionen fremover arbejde på det sociale område? Oplæg ved Esther Antreasyan Keller, Oplysningsforbundet DEO 

19.20 Kan EU skabe fair bevægelighed? Skal den frie bevægelighed ledsages af regler om social beskyttelse for EU-borgere, hvis det griber ind i den danske velfærd og det danske arbejdsmarked? Hvordan kan EU sikre lige vilkår, der kommer alle til gode? Oplæg ved fagekspert Christiane Mißlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening og Nadja Lundholm Olsen, EU-chef i 3F.

19.40 Pause

19.55 Hvor social skal EU egentlig være? Skal der indføres minimumsløn og ret til dagpenge for alle EU-borgere? Hvordan står den danske model i det? Paneldeltagere: Nikolaj Villumsen MEP for Enhedslisten og Marianne Vind MEP for Socialdemokratiet, samt fagekspert Christiane Mißlbeck-Winberg og Nadja Lundholm Olsen, EU-chef i 3F.

20.45 Afrunding og tak for i dag

____________________________________________________

Deltagelse: Tilmelding sker enten på deo.dk eller på AOF Næstved & Susålandets hjemmeside.

Debatten afholdes som en del af projektet ”Danmark debatterer fremtidens Europa”, der er et samarbejde mellem de seks EU-folkeoplysningsorganisationer Oplysningsforbundet DEO, EuropaNU, NytEuropa, Europabevægelsen, Folkebevægelsen mod EU og Fagbevægelsen mod Unionen, og Europa-Nævnet. DEO har et tæt samarbejde om denne debat med Folkeuniversitetets EuropaNu og AOF Næstved & Susålandet.