Kan EU bekæmpe online-overgreb på kvinder?

Mandag den 20. april 2020, kl. 17.00-18.30

Wegeners Gård, Vesterbrogade 60A, 1620 København V

Bliv klogere på EU's rolle i at bekæmpe digitale overgreb

Kan EU bekæmpe online-overgreb på kvinder?

Hvordan skal vi forholde os til en ny virkelighed, hvor enhver kan blive ofre for overgreb på internettet? Og hvilken rolle spiller EU i at bekæmpe online-overgreb?

Online-overgreb er en voksende trussel, som vi alle kan blive ramt af. Men ifølge Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) tyder alt på, at der kan drages nogle klare tendenser fra overgrebene: Det er i høj grad piger og kvinder, som er ofre for den. Hvordan kan vi forstå dette i et bredere kønspolitisk perspektiv? Og hvad kan der egentlig gøres ved det?

Det bliver vi klogere på når Bodil Maria Pedersen, ekspert i kønsbaseret vold og lektor ved Roskilde Universitet, holder et kort oplæg om forskningen på området. Derefter har vi et stærkt panel bestående af Kira Marie Peter-Hansen, MEP for SF, og Emma Holten som med salen vil debattere EU’s rolle i at bekæmpe online-overgreb.

Program:

17.00: Velkomst og introduktion til arrangementet ved Esther Antreasyan Keller, Oplysningsforbundet DEO.

17.10: Hvad kan forskningen fortælle os om online-overgreb? Og hvorfor har den en tendens til at ramme nogle specifikke grupper i samfundet? Kort oplæg ved Bodil Maria Pedersen, ekspert i kønsbaseret vold og Lektor ved Roskilde Universitet

17.20: Hvilken rolle spiller EU i at bekæmpe online-overgreb og hvorfor er det ikke bare et nationalt fænomen? Korte indlæg fra Kira Marie Peter-Hansen og Emma Holten.

17.30: Debat

18.25: Afrunding og tak for i dag

____________________________________________________

Deltagelse: 50 kr. inkl. the og kaffe. Kun 20 kr. for studerende. Gratis for betalende medlemmer af DEO.