Hvor går grænsen? - Sønderborg

Onsdag den 20. maj 2020, kl. 17.00-18.30

Biblioteket Sønderborg, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Debatmøde om fremtidens grænsepolitik

Hvor går grænsen? - Sønderborg

I år er det 100 år siden at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I tider hvor flere EU-lande har indført grænsekontrol og der samtidig oprustes ved EU's ydre grænser, debatterer vi fremtidens grænsepolitik og dens konsekvenser for EU som global leder.

EU ønsker en mere fremtrædende rolle på den globale scene. Imens slås medlemslandene om en fordeling af flygtninge og sætter grænser op for at holde uønskede ude. Hvad betyder det for EU's ambition om at være en global leder, der udbreder demokrati, humanisme og fred? Har protektionismen konsekvenser for handel og den frie bevægelighed?


Program:

17.00: Velkomst og introduktion til debatten ved Esther Antreasyan Keller, projektleder i Oplysningsforbundet DEO.

17.10: Hvor går grænsen for mennesker på flugt i EU? Hvordan kan man lave en flygtningepolitik, som har opbakning fra medlemslande og EU's borgere? Oplæg ved ekspert.

17.40: Pause

17.50: Hvad er EU's globale rolle? Hvad vil parlamentarikerne med EU's handelspolitik? Hvad skal der ske med de flygtninge, som søger ind over EU’s grænser? Har grænsekontrollen konsekvenser for den frie bevægelighed i EU? Paneldebat med bl.a. Pernille Weiss, MEP for det Konservative Folkeparti, og Henning Hyllested, MF for Enhedslisten. 

18.25: Afrunding og tak for i dag.

____________________________________________________

Deltagelse: Tilmelding sker på deo.dk og er nødvendig for deltagelse, men arrangementet er gratis. 

Debatten afholdes som en del af projektet ”Danmark debatterer fremtidens Europa”, der er et samarbejde mellem de seks EU-folkeoplysningsorganisationer Oplysningsforbundet DEO, EuropaNU, NytEuropa, Europabevægelsen, Folkebevægelsen mod EU og Fagbevægelsen mod Unionen, og Europa-Nævnet. DEO har et tæt samarbejde om denne debat med Folkeuniversitetets EuropaNu og Biblioteket Sønderborg.