Økonomi

Økonomi

DEO er en uafhængig organisation, der er finansieret af tilskud fra offentlige puljer, støtteordninger og deltagerbetalinger.

En vigtig del af vores tilskud modtager vi fra Folketingets pulje, Europa-Nævnet, der støtter debat og oplysning om EU. Det er især et grundtilskud (pulje A) på 1.050.000 kr. årligt som vi modtager i perioden 2015-2017. Herudover modtager vi større og mindre beløb til konkrete projekter.

DEO er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvorfra vi også løbende modtager støtte til konkrete folkeoplysende projekter.

DEOundervisnings aktiviteter er primært finansieret af tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og af tilskud fra EU's Jean Monnet pulje under Erasmus+ programmet.

Vi søger også støtte fra øvrige offentlige og private puljer til konkrete projekter og aktiviteter og vi får driftstøtte fra Kulturministeriets pulje til almennyttige organisationer.

DEO er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2401.

Deltagerbetaling og øvrige ressourcer

I DEO holder vi et meget højt aktivitetsniveau, med over 40 offentlige debatarrangementer om året og med kvartalsmæssige udgivelser af bøgerne i serien Samfundstanker. Det er kun muligt på grund af vores mange engagerede frivillige og en stor tilslutning og deltagerbetaling fra deltagere og medlemmer. Både til debatmøderne, til oplysningsrejserne og som betalende medlemmer.

En markant del af vores omsætning stammer fra deltagerbetaling på vores studierejser. Der er dog tilsvarende store udgifter til hoteller, transport og øvrige rejseomkostninger.

DEO's regnskab går hvert år i nul, da vi ønsker at bruge alt på aktiviteter og ikke på at samle til huse. Det gør os afhængige af jer som aktive deltagere, men det tør vi også godt være.

Store særbevillinger

I 2014 modtog vi 1,7 mio. kr. fra Europa-Nævnet til vores projekt Patentavisen, der nåede ud til 1 mio. husstande i hele landet.

I 2015 fik vi 1,5 mio. kr. fra Europa-Nævnet i støtte til Retsavisen, der udkom til 800.000 husstande.

Seneste årsregnskaber

DEO's regnskab 2013

DEO's regnskab 2014

DEO's regnskab 2015

DEO's regnskab 2016

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål. Skriv til info@deo.dk

Omkring 25% af DEO's indtægter kommer fra:

Folketinget Europanævn - logo

 

En væsentlig del af vores projektstøtte modtager vi fra:

 

DEO modtager desuden støtte fra:

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.