Titelbillede1
Læring i et nyt Europa - Aarhus

Konference for undervisere - Referat

torsdag 13. november 2014 kl. 10:00 - 16:00

140 videbegærlige undervisere og lærerstuderende var mødt op på Aarhus Universitet til DEO’s undervisningskonference ”Læring i et nyt Europa”, der satte fokus på EU i undervisningen. Her fik de faglig input, inspiration og materialer til brug i undervisningen, sammen med en række spændende oplæg fra prominente EU-eksperter.

Rasmus Nørlem Sørensen fra Oplysningsforbundet DEO og initiativtager til DEOundervisning lagde ud med at give sit bud på, hvordan man engagerer eleverne i EU-undervisningen. Det er vigtigt at tage det aktuelle stof op, særligt nu med de nyvalgte kommissærer og den nye EU-præsident, Ukraine-Rusland konflikten og EU’s frihandelsforhandlinger, som i øjeblikket forhandles. Samtidig kan det være en ide at overdrive problemstillingerne for at tegne dem skarpt op og engagere eleverne. DEOundervisning har udviklet forskellige temapakker og rollespil, som alle ligger tilgængelige på DEOundervisnings hjemmeside. Alle undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i forskellige problemstillinger med henblik på at engagere eleverne til at lære mere om EU.

Mange mennesker

140 undervisere var mødt frem til konferencen for at få inspiration til EU-undervisningen

ET HISTORISK BLIK PÅ EU, ved Thorsten Borring Olesen.

Thorsten Borrin Olesen

Herpå fulgte et oplæg af Thorsten Borring Olesen
professor på Aarhus Universitet. Han gav et historisk blik på Europa. Thorstens erfaring er, at det ikke er svært at motivere eleverne til at lære om EU, da der altid er noget konkret at binde undervisningen op på, fordi EU fylder i den daglige mediedebat. Han fortalte, at det i undervisningen er vigtigt at fokusere på de store linjer, og på, hvad der driver EU fremad. Han gav sit bud på fem emner med historiske vinkler til brug undervisning-en, henholdsvis EU og den europæiske fred, EU som stat eller post-stat, EU og velfærdsstaten, EU som fortælling og Europas storhed og fald.

NYE MAGTHAVERE OG UDFORDRINGER I EU, ved Derek Beach

Dagens næste oplægsholder var DerekBeach, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han gav et humoristisk bud på, hvilken betydning de nye magthavere
i EU har for unionens fremtid.

Derek BeachHan præsenterede desuden en analyse af, hvorvidt Kommission-en er blevet styrket af Parlamentets udpegning af den nye formand, og om det giver en stærkere Kommission, som tør gå imod medlemslandenes præferencer. Samtidig regnede han stadig med, at det meste af lovgivningen i parlamentet vil blive vedtaget hen over midten på trods af en styrkelse af fløjene. Derek erklærede at det var et sats at udpege Donald Tusk, fra et ikke-euro-land, som ny formand for Rådet og påpegede, at han bliver set som en lakaj for Merkel. Han tilføjede, at det på den baggrund kan blive svært at opnå enighed om beslutninger i Rådet, da han ikke er vant til det i sit tidligere job som statsleder i Polen. 

NOTAT: Sådan blev dit Parlament

EU'S FRIHANDELSAFTALER, ved Helene Bank og Rasmus Nørlem Sørensen

Efter en kaffepause fulgte Helene Bank
med et oplæg om EU’s frihandelsaftaler og hvordan EU’s handelspolitik har udviklet
sig. Handel handler om at reducere told, men man tænker meget i komparative fordele ved at lave global arbejdsfordeling. Det er en ulempe for u-landene, der oplever stigende problemer og hjerneflugt. Nationer skal nu have en mindst mulig handelshindrende politik, så man er begyndt at ensrette standarder og lovgivning. Hun præsenterede også et rollespil, hun havde udviklet om frihandel til brug i undervisningen.

Rasmus Nørlem Sørensen fra Oplysningsforbundet DEO fortalte herefter om EU’s frihandelsforhandlinger med USA. Aftalen forener to af verdens største økonomier, og hvis de kan blive enige om en omfattende aftale, kan de presse resten af verden til at indordne sig efter deres regler. Men de to lande har meget forskellige principper og standarder, hvilket bekymrer begge sider, da man ikke vil acceptere forringede standarder. Problemet med aftalen er de stærke industri-interesser som står overfor forbrugerorganisationernes bekymringer. Investorbeskyttelsesdelen er også kontroversiel, da den åbner op for at virksomheder kan sagsøge stater for tabt indtjening, hvilket kan føre til store tab for staterne.

Magasinet NOTAT: EU's frihandelsaftaler

Helene Bank

Helene Bank fortæller om frihandel i et historisk perspektiv

Helene Banks præsentation
Rasmus Nørlem Sørensens præsentation

PRÆSENTATION AF MATERIALER

Herefter fik tre organisationer, der også beskæftiger sig med EU tid til at præsentere deres eget materiale til undervisningsbrug. Her var repræsentanter fra Folketingets EU-Oplysning, det Økologiske Råd og Tough Road, der har udviklet et interaktivt rollespil til undervisningsbrug, om hvordan produktionskæden binder i- og u-lande sammen.

Tough Road
Det Økologiske Råd
EU-Oplysningen

Deltagere

De fremmødte deltagere fik faglig viden, inspiration og materialer med hjem.

Frokost

Frokost med snak og netværk

EU'S ROLLE I KONFLIKTEN, ved Jakob Tolstrup

Dagens næste oplæg kom fra Jakob Tolstrup fra Aarhus Universitet om EU’s rolle i konflikten med Ukraine. Han gav et overblik over konfliktens forløb, fortalte om baggrunden for EU’s interesse i Ukraine, der handler om at man gerne vil demokratisere EU’s nabolande for at sikre stabile ydre grænser. EU har haft stor indflydelse i konflikten og har gentagne gange støttet Ukraine i kampen mod Rusland. Jakob gav også sit bud på, hvad der vil ske fremover i konflikten. Lige nu har EU en mulighed for at få Ukraine associeret med EU frem for Rusland, og det er med at udnytte denne mulighed for at inddæmme Rusland. Jakob tror ikke på at Rusland kan vinde i en eventuel økonomisk krig, og samtidig tør Rusland ikke at det skal udvikle sig til en reel krig.

KLODEN RUNDT ved Hans BrannerHans Branner
Herefter kom Hans Branner, forfatter til nogle
af de mest anvendte lærebøger i samfundsfags-undervisningen, på banen for at præsentere sin nyeste bog ’Kloden Rundt’. Bogen slår ned på fem problemstillinger rundt omkring i verden, bl.a. om EU står overfor et historisk vendepunkt nu med konflikten i Ukraine og hvorvidt, vi er på vej ud i en ny adskillelse mellem Øst og Vest i Europa.

PRÆSENTATION AF MATERIALER

Herefter var der igen plads til to organisationer
med undervisningstilbud. Her præsenterede Mellem-folkeligt Samvirke deres undervisningstilbud til elever og kurser for undervisere. To piger fra projektet EU-ambassadørerne i Mariagerfjord kommune fortalte om deres projekt, der har fokus på ung-til-ung formidling af EU-viden og læring gennem leg.

EU-AMBASSADØRERNE
MELLEMFOLKELIG SAMVIRKE

UKRAINE OG RUSLAND- ET ÆGTESKAB I RUINER, ved Peter Zacho Søgaard

Dagens sidste oplæg stod Peter Zacho Søgaard fra Oplysningsforbundet DEO for. Han kom ind på den
historiske relation mellem Ukraine og Rusland og Ukraines betydning for Rusland både historisk og identitetsmæssigt. Ukraine var både en del af det russiske tsar-rige og Sovjetunionen, og derfor føler Rusland, at de har ret til at intervenere i Ukraine. Rusland har ført imperialistisk politik i området, og forsøgt at købe Ukraines loyalitet. Der er stor intern splittelse i Ukraine mellem øst og vest, hvor den vestlige del har følt sig annekteret af Rusland, mens den østlige del traditionelt har været mere knyttet til Rusland. Han gav også sit bud på, hvordan man kan bruge konflikten i undervisningen. Det kan kobles til historiefaget til et forløb om, hvordan historie og statsidentitet kan bruges til at sætte sammen om udenrigspolitikken. Konflikten kan også bruges som et eksempel på et andet verdenssyn end det vestlige. Samtidig kan der drages paralleller til Danmarks historie med Grønland og Færøerne eller krigen i 1864, hvor Danmark også mistede en stor del af landet.

NOTAT: Østeuropa - 10 år i EU

Peter Z. S

DEO's Peter Zacho Søgaard giver et historisk indblik i relationen mellem Ukraine og Rusland 

DSC 0039

Du kan finde alle DEO's undervisningsmaterialer til elever og lærere her: undervisning.deo.dk

Organisationer præsenterer

 Janni Raundahl fra Though Road præsenterer rollespil om international handel

Rasmus

Stifter af DEOundervisning, Rasmus Nørlem Sørensen var tovholder på konferencen og giv sit bud på, hvordan man laver engagerende EU-undervisning. 

Konferencen er en del af DEOundervisnings projekt 'Learning in a new Europe', som har modtaget støtte fra Jean Monnet programmet under Erasmus+ for skoleåret 2014/2015. 

Konferencen er arrangeret af DEOundervisning i samarbejde med EU-netværket for undervisere, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. 

 

 

Like og del arrangementet:

 
 
 

Deltag i DEO's folkelige tænketank om EU's fremtid. Vi sætter de fire friheder til debat - og lytter til dit bud på reformer og forandringer.

Læs mere om TÆNKETANKEN

$image/@nodeName

I år er debattør og brobygger Özlem Sara Cekic indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet.

Læs mere om stafetten her

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som ud fra en demokratisk tankegang ønsker at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

British Flag About DEO in English

Find oplægsholdere med EU-ekspertise i DEO's database:
euforedag.dk banner