eu undervisningen kbh
EU i Undervisningen - Sådan!

Konference for undervisere

torsdag 30. januar 2014 kl. 10:00 - 16:00

83 videbegærlige undervisere i samfundsfag mødte den 30. januar op til undervisningskonference i Alexandersalen på Københavns Universitet arrangeret af DEO. Her fik de en række oplæg og konkrete bud på hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb om EU op til EU-parlamentsvalget.

Første oplægsholder Laura Horn fra Roskilde Universitet blev desværre forhindret i at dukke op. I stedet holdt Rasmus Nørlem Sørensen et oplæg om konkrete bud på, hvad man kan tage med i undervisningen om EU. Han lagde ud med at fortælle om DEOs materialer, såsom temapakkerne, der er blevet udviklet specielt til EU-parlamentsvalget. De forefindes på DEOs undervisningsside. Derudover gav han sit bud på hvilke temaer, der bliver relevante i valgkampen, nemlig fri bevægelighed, frihandel og finansregulering. Andre vigtige temaer spåede han til at være: asylpolitik, klimapolitik, nationalisme, demokrati i EU – hvordan?. Derudover fik lærerne konkrete bud på øvelser til brug i undervisningen.

rasmus intro

Rasmus Nørlem Sørensen giver sit bud på aktuelle temaer til Europa-parlamentsvalget

Der blev spurgt ind til den folkeafstemning om en europæisk patentdomstol, som højst sandsynligt kommer til at følge EU-parlamentsvalget. Her fortalte Rasmus, at problematikken med sådan en domstol er, at en fælles domstol vil gøre det nemmere for virksomheder at tage patenter, hvilket fører til flere patenter generelt og spørgsmålet er om det er en god ide. Fordi alle virksomheder må nødvendigvis blive bedre til at tage stilling til dem, og kunne tage en sag i domstolen, hvis der bliver tvivl om ophavsretten til ét af deres patenter.

Powerpoint, Rasmus Nørlem Sørensen 

Powerpoint, Laura Horn

Derefter kom valgforsker fra Københavns Universitet, Yosef Bhatti, på banen. Han påpegede at valget var blevet vigtigere i takt med at parlamentet har fået mere og mere magt, men samtidig så har valgdeltagelsen faldet tilsvarende. Det er et valg, hvor der er en stor andel af personlige stemmer, og derfor har det stor betydning for et parti om de har en stærk kandidat. Det sås for eksempel i 2004, da Poul Nyrup blev valgt ind og socialdemokraternes mandater blev fordoblet. Danmark ligger over gennemsnittet mht. valgdeltagelse, men ikke så godt som i Belgien, hvor den høje valgdeltagelse dog skyldes at de har stemmepligt, og skal betale bøder, hvis de ikke stemmer.

 Yosef Bhatti

Yoset Bhatti præsenterer en analyse af valgdeltagelse til Europa-parlamentsvalget

Powerpoint, Yosef Bhatti

Rasmus Baastrup fra Folketingets EU-Oplysning kom også og præsenterede deres arbejde. De laver også undervisningsmaterialer, og op til valget udvikler de en kandidat-test, hvor de unge selv har været med til at afgøre spørgsmålene. De lancerer i løbet af de næste 2-3 uger en hjemmeside med alt deres undervisningsmateriale, hvor testen således også kommer til at ligge.

Rasmus Baastrup, EU oplysning

Rasmus Baastup fortæller om EU-oplysninges kandidat-test, som lanceres snarest

Efter frokosten mødte de friske kandidater til EU-Parlamentet op til en veloplagt paneldebat. Næsten hele det politiske spektrum var dækket, desværre var S, V og LA forhindret i at deltage. De fik 3 minutter til at præsentere sig selv og deres mærkesager. Herefter havde lærerne mulighed for at stille dem spørgsmål. Her kom de vidt omkring, der var blandt andet et ønske om at de kunne holde sig til en fælles dagsorden, spørgsmål til hvordan de forholdt sig til det nordiske samarbejde, hvordan de ville løse problemet med de mange arbejdsløse, bekymringer om skattely, frihandelsaftalen, og fremtidige optagelseslande.

Paneldebate

Paneldebat med Anders Vistisen, Josefine Christiansen, Karen Melchior, Margrete Auken og Rina Ronja Kari

De blev også spurgt ind til om de havde bekymringer i forhold til den partigruppe, de vil tilhøre i parlamentet. Kandidaterne havde naturligvis meget forskellige holdninger til de forskellige spørgsmål, og dermed blev det en livlig og informativ debat.

Margrete Auken og Josephine Kofod

Slutteligt havde DEO inviteret Hans Martens, tidligere chef for tænketanken European Policy Centre til at give sit bud på 5 skarpe om EU's fremtid. Han udtrykte her bekymring for den højredrejning, der er ved at ske i EU, og at der bliver flere ældre og færre unge i arbejdsstyrken. Han mener at frihandelsaftalen med USA er en alvorlig test for EU. Det er vores chance for at bevare indflydelse og en større rolle i verdenssamfundet. Hvis vi ikke får en god aftale, så risikerer vi at den næste amerikanske præsident ikke vil se mod EU, når der skal laves nye aftaler. Han kom også ind på det såkaldte præsidentvalg til kommissionsformandsposten, og at det vil være et alvorligt problem, hvis ikke medlemslandene vælger den kandidat, som er blevet udpeget af parlamentet. Slutteligt kom han med sin løsning på krisen, nemlig at EU bør etablere et fælles energinetværk på tværs af grænserne. Det vil skabe jobs, et grønt Europa og en forbedret infrastruktur. Det blev en meget humoristisk afslutning på en god og velbesøgt konferencedag.

Hans Martens

Hans Martens giver sit bud på 5 skarpe om EU´s fremtid

Powerpoint, Hans Martens

 

Like og del arrangementet:

 
 
 

Deltag i DEO's folkelige tænketank om EU's fremtid. Vi sætter de fire friheder til debat - og lytter til dit bud på reformer og forandringer.

Læs mere om TÆNKETANKEN

$image/@nodeName

I år er debattør og brobygger Özlem Sara Cekic indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet.

Læs mere om stafetten her

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som ud fra en demokratisk tankegang ønsker at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

British Flag About DEO in English

Find oplægsholdere med EU-ekspertise i DEO's database:
euforedag.dk banner