Forside Billede Til Aarhus Referat
Energiunion: en løsning på flere udfordringer?

Debatmøde med Peter Børre Eriksen og Gunnar Boye Olesen

torsdag 6. november 2014 kl. 17:00 - 18:30

Den nye EU-Kommissionen har en fælles europæisk Energiunion på dagsordenen, og 50 deltagere var den 6. november mødt op i Aarhus til et vellykket debatmøde om hvad der mens med en Energiunion, og hvor EU er på vej hen inden for klima- og energiområdet.

Skrevet af Turid Danielsen

Mads T.S. Jespersen fra Oplysningsforbundet startede mødet ved kort at opridse, hvorfor en Energiunion er blevet bragt på banen i EU sammenhæng. EU står overfor tre udfordringer angående forsyningssikkerhed af energi, konkurrencedygtighed samt bæredygtighed.

I øjeblikket importeres over 50 % af Europas gas fra Rusland, og med Ukraine-konflikten er man blevet opmærksom på problemerne heri. Man risikerer at Rusland slukker for gassen, eller alternativt sætter prisen højt. Hvorfor det er en god ide at forbinde EU’s markeder. Den nye EU-kommission har således nedsat en kommissær til at arbejde på skabelsen af en energiunion, der samler alle EU’s medlemsstater.

Introduktion Fra Mads TS Jespersen I Aarhus

100 % vedvarende energi
Gunnar Boye Olesen fra organisationen VedvarendeEnergi tog herefter over, og fortalte om den problematiske drivhuseffekt, og hvordan VedvarendeEnergi samarbejder med andre europæiske organisationer om en overgang til 100% vedvarende energi. Det kræver naturligvis ændring i den officielle EU-politik og ændrede fremgangsmåder i borgernes energiforbrug. Det er problematisk at nå frem til på EU-plan, fordi medlemsstaterne har forskelligartede interesser og gerne selv vil bestemme egne energikilder og støttesystemer. Danmark vil for eksempel gerne have en bedre klima- og energipolitik, mens Polen hellere ønsker en fælles gaskøbspolitik overfor Rusland.

Udbygning af el-forbindelserne
Peter Børre Eriksen fra energinet.dk stod for aftenens sidste oplæg. Hos energinet.dk arbejder de på at udvikle energinettet, så der er forsyning til Danmark og balance i elforsyningen og forbruget, således at markedet virker hensigtsmæssigt, også på europæisk plan. I Europa hænger el-forbindelserne og systemerne nemlig sammen, hvorfor det er vigtigt med samarbejde omkring europæernes energibehov. Netop nu har man fra europæisk side sat 150 mia. euro af til at forbedre og udbygge ca. 50.000 km transmissionslinjer på energinetværket, således at forbindelserne og energimarkedet kommer til at virke mere optimalt.

Nationale eller europæiske løsninger
Herefter var det tid til spørgsmål fra et meget veloplagt og nysgerrigt publikum. Der blev blandt andet spurgt ind til, hvorfor man ikke fra dansk side udbygger solenergi-systemerne. Hertil svarede Gunnar Boye Olesen at det ikke var en holdbar løsning, da man alligevel i Danmark ville have behov for at supplere solenergi med anden form for vedvarende energi, hvorfor man hellere ville sætte penge af til forbedring af energinetværket.

Folk I Salen I Aarhus 1

Der blev også spurgt ind til hvorfor Danmark er tøvende overfor en kommende energiunion. Hvortil der blev svaret, at det handler om at Danmark ikke ønsker at købe fælles gas og andre energikilder, da Danmark er et gaseksporterende land. Danmark ønsker i stedet at samarbejde med de europæiske lande omkring vedvarende energi.

Der blev også spurgt ind til om det bedste for klimaet er at udbygge de store energiforbindelser, eller om det er bedre at satse regionalt. Hertil svarede Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi, at det bedste i fremtiden er at strømmen bruges lokalt, fordi det fører til mindre CO2-udslip, og at han arbejder for at vi får et mere intelligent elsystem og et smartere elforbrug. Peter Børre Eriksen fra Energinet.dk fortalte at Danmark arbejder mod 100 % vedvarende energi i 2050, og har mange projekter der omhandler lokale løsninger i gang for øjeblikket, men intet af det er kommercielt tilgængeligt endnu.

Der blev også spurgt ind til om der er modstrid mellem miljøhensyn og handel over grænser i Europa. Både Peter Børre Eriksen og Gunnar Boye Olesen var her enige om, at det er ikke tilfældet. Det er tværtimod nødvendigt med international handel og samarbejde for at løse klima- og energimæssige udfordringer. Det er dog nødvendigt med fælles miljøregler for at få et indre marked til at fungere.

Aftenens sidste spørgsmål gik på om Danmarks system for vedvarende energi har været for dyrt. Hertil svarede Peter Børre Eriksen, at systemerne naturligvis er dyre at få etableret, men i sidste ende giver det lave elpriser, fordi systemerne kører gratis, når de er etablerede. Gunnar var enig heri og mente bestemt, at det kan betale sig med systemer for vedvarende energi, men tilføjede et ønske om at man etablerer varmepumper og varmelagre, således at man bedre kan udnytte overskudsenergien fra vindmøllerne.

Folk I Salen I Aarhus 2

 

Like og del arrangementet:

 
 
 

Deltag i DEO's folkelige tænketank om EU's fremtid. Vi sætter de fire friheder til debat - og lytter til dit bud på reformer og forandringer.

Læs mere om TÆNKETANKEN

$image/@nodeName

I år er debattør og brobygger Özlem Sara Cekic indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet.

Læs mere om stafetten her

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som ud fra en demokratisk tankegang ønsker at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

British Flag About DEO in English

Find oplægsholdere med EU-ekspertise i DEO's database:
euforedag.dk banner