Dannelse og europæisk medborgerskab

Tirsdag den 6. februar 2018, kl. 10.00-16.00

Ørestad Gymnasium, Ørestads Blvd. 75, 2300 København S

Konference for undervisere

EU i undervisningen – sådan!

DEOundervisning indbyder til konference om europæisk medborgerskab og demokratisk dannelse. Mød landets førende eksperter og didaktikere og få materialer og inspiration til flere års EU-undervisning med hjem.

Hvordan kan man i praksis undervise, så eleverne dannes som globale medborgere og aktive deltagere i international og europæisk politik? Konferencen giver dig viden, inspiration og direkte anvendelige materialer til at arbejde med EU’s store aktuelle udfordringer. Klima, arbejdsløshed, manglende folkelig opbakning, skattely, håndtering af Brexit og perspektiver for EU’s fremtid er på programmet. Fælles for disse udfordringer er behovet for, at ungdommen tager medansvar og kan øve indflydelse på udviklingen.

Med afsæt i Peter Kemps begreb om global dannelse giver en række forskere, eksperter, undervisere og politikere bud på, hvordan en sådan dannelse kan foregå og hvad den skal indeholde. Fokus er på undervisningen på ungdomsuddannelserne og særligt i fagene samfundsfag og historie.

  • Fra teenagerens subkultur til den dannede verdensborger - hvad kan gymnasiet stille op? Oplæg ved Lene Rachel Andersen, aktuel med bogen The Nordic Secret, fremtidsforsker, økonom og filosof
  • Hvordan underviser man i EU’s demokrati? Oplæg ved Jesper Vestermark Køber, medforfatter til bogen ”Hvordan demokratiserer vi EU?”, ph.d. ved København Universitet
  • EU’s fremtid i undervisningen – didaktiske perspektiver, oplæg ved Rasmus Nørlem Sørensen, stifter af EU-netværket for undervisere samt DEOundervisning og chefanalytiker i DEO.
  • Hvordan underviser man i EU i andre lande? Den hollandske gymnasielærer Katja van Boxel vil præsentere best practise og fortælle om Europaparlamentets Ambassadørskoler.
  • Hvad er globale og europæiske kompetencer? Søren Sejer Lohse-Hansen fra Globale Gymnasier vil fortælle om netværket og give ny input til undervisningen.
  • Paneldebat om global dannelse og europæisk medborgerskab med Bertel Haarder (V), Marie Krarup (DF), Jesper Tvilde (gymnasielærer på NGG) og Allan Kjær Andersen (rektor på Ørestad Gymnasium).

Alle oplæg på konferencen underbygges af gratis tilgængelige undervisningsmaterialer udarbejdet af DEOundervisning.

Desuden får du fire bøger i serien Samfundstanker, der også er egnet til undervisningen i samfundsfag - på 60 sider får du vinkler og perspektiv på de store debatter om: EU's demokrati, klima, skat og fri bevægelighed. Du vil få forløbsplaner, bøger og værktøjer med hjem til direkte brug i din undervisning.

Deltagelse: 250 kr. inkl. frokost og øvrig forplejning samt fire EU-temabøger med tilhørende forløbsplaner og konferencemateriale. Mulighed for studierabat.

Hvis du ønsker elektronisk betaling - oplys da venligst EAN-nummer samt institutionens navn og adresse i kommentarfeltet.

Konferencen er en del af projektet European Youth in Troubled Times, der har modtaget støtte fra Jean Monnet-programmet under Erasmus+

EU-Kommissionens logo